مقالات   
 

 اختلاف ارتفاع نقاط مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

نام مقاله: کاهش اثرات غیر جزر و مدی با استفاده از آنالیز اختلاف ارتفاع نقاط همجوار مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای در منطقه‌ی خلیج فارس / پدیدآورندگان: ایرج جزیرئیان، عادل شریفی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: چهارشنبه 19 شهریور 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: کاهش اثرات غیر جزر و مدی با استفاده از آنالیز اختلاف ارتفاع نقاط همجوار مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ها در منطقه‌ی خلیج فارس
پدیدآورندگان: ایرج جزیرئیان، عادل شریفی
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ ترویجی «مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی»، دوره‌ی ۷، شماره‌ی ۲، ۳-۱۳۹۵.

چکیده :
با توجه به تصحیحات اعمال شده بر روی اندازه گیری های ارتفاع سطح دریاها حاصل از ارتفاع سنجی ماهواره‌ای هنوز هم یک سری اثرات غیر جزر و مدی بر روی این اطلاعات وجود دارد. می‌توان با استفاده از عبور سریع ماهواره‌های ارتفاع سنجی از دو نقطه‏ هم جوار متوالی در یک گذر (که در زیر یک ثانیه فاصله اثر رد پای زمینی آن به طول ۶ کیلومتر می‏باشد) از اختلاف ارتفاع مشاهدات آن‌ها جهت حذف اثرات غیر جزر و مدی استفاده نمود. در این تحقیق یک روش نسبی برای بکارگیری آنالیز هارمونیک جزر و مد در طول یک گذر ازماهواره‌های ارتفاع سنجی جیسون و توپکس که داده های سطح آب را در خلیج فارس پوشش می دهد ارائه شده است. آنالیز های جزر و مدی بر روی نقاط هم جوار و مقایسه اختلاف ارتفاع های مشاهده شده‏ آن‌ها برای مقایسه آنالیز هارمونیک جزر و مد در طول مسیر و تعیین ثابت های هارمونیک استفاده گردیده است که نشان می‏دهد الگوریتم می تواند به طور کار آمدی تاثیرات غیر جزرو مدی را در مشاهدات ارتفاع سنجی از بین ببرد و دقت پارامتر های جزرو مد را افزایش دهد.

واژه‌های کلیدی :
ارتفاع‌سنج ماهواره‌ای، توپکس و جیسون، آنالیز هارمونیک، جزر و مد، نقاط همجوار.

 
 نظرات