مقالات   
 

 ارزیابی مخاطرات طبیعی سکونتگاه‌ها با GIS

عنوان مقاله: ارزیابی مخاطرات طبیعی ناشی از فرآیندهای دامنه‌ای در سکونتگاه‌های روستای حوضه‌ی آب‌ریز ایلگینه‌چای با استفاده از عملگرهای فازی و GIS / نویسنده: اسدالله حجازی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 شهریور 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارزیابی مخاطرات طبیعی ناشی از فرآیندهای دامنه‌ای در سکونتگاه‌های روستای حوضه‌ی آب‌ریز ایلگینه‌چای با استفاده از عملگرهای فازی و GIS
نویسنده: اسدالله حجازی
انتشاریافته در: فصلنامه‌ی «مسکن و محیط روستا»، دوره‌ی ۳۵، شماره‌ی ۱۵۳، (۳ ـ ۱۳۹۵).

چکیده :
زمین‌لغزش‌­ها به‌عنوان برجسته‌­ترین مخاطرات طبیعی محصولی از ژئومورفیک محل، شرایط زمین‌­شناسی و هیدرولوژیکی، تغییر و تبدیل موارد ذکر شده توسط­ فرایندهای ژئودینامیکی، حیات گیاهی، کاربری اراضی و فعالیت‌های انسانی، نوسانات و شدت بارش و زلزله می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی حساسیت اراضی حوضه­ آبریز ایلگینه چای در وقوع زمین‌لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و عملگرهای فازی می‌باشد. این حوضه یکی از زیرحوضه­‌های رود ارس به وسعت ۴۰۶۸۳ هکتار با موقعیت جغرافیایی ۲۱/۱۳ ۵۸ ۳۸ تا ۴۵/۲۲ ۳۹ ۳۸ درجه عرض شمالی و ۳۵ ۵۱ ۴۵ –۵۲ ۳۶ ۴۶ درجه طول شرقی می‌باشد. معیارهایی که جهت تحلیل حساسیت زمین‌لغزش­ها در حوضه مورد بررسی انتخاب گردید شامل ۵ پارامتر (شیب، جهت، سنگ­‌شناسی، گسل، کاربری اراضی) است که از نقشه­‌های پایه و مطالعات میدانی و تصویر ماهواره­‌ای اسپات استخراج و با استفاده از عملگرهای فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تحلیل اولیه نسبت به متغیرهای موجود و پراکنش زمین‌لغزش­ها مورد بررسی قرار گرفت. طبقه‌بندی متغیرها با توجه به روند تغییرات هیستوگرام منحنی و طبقه‌بندی­های موجود انجام و وزن‌­دهی طبقات متغیرها، براساس درصد زمین‌لغزش رخ داده در هر طبقه بین ۰ و ۱ تعیین گردید. سپس نقشه‌­های ایجادشده تحت GIS در قالب عملگرهای فازی با یکدیگر تلفیق و طبقه‌بندی گردیدند. مقایسه نتایج به‌دست‌آمده از مدل با زمین‌لغزش صورت گرفته در محدوده مورد مطالعه نشان می­دهد که گامای ۸/۰ بیشترین قابلیت را برای پهنه‌بندی داراست. در نهایت صحت نقشه­‌های حاصل با استفاده از نمایه جمع کیفی (QS)
مورد ارزیابی قرار گرفت و نقشه نهایی پهنه‌بندی استطاعات زمین‌لغزش با استفاده از عملگر فازی گامای ۸/۰ که به‌عنوان مناسب‌ترین عملگر در تعیین توانمندی زمین‌لغزش در حوضه تحت مطالعه می‌باشد استفاده گردید و نقشه مذکور در ۵ طبقه از بسیار پایین تا بسیار بالا طبقه‌بندی شد.

کلیدواژه‌ها :
حوضه‌ی ایلگینه‌چای، عملگرهای فازی، سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی، گامای ۸/۰.

 
 نظرات