مقالات   
 

 طراحی بهینه‌ی بزرگراه‌ها با GIS

عنوان مقاله : طراحی و قرارگیری بهینه‌ی مسیر بزرگراه‌ها با استفاده از GIS / نویسندگان: ماشاالله سعیدیان، کاظم کاووسی‌نیا ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: شنبه 16 دی 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله : طراحی و قرارگیری بهینه‌ی مسیر بزرگراه‌ها با استفاده از GIS
نویسندگان: ماشاالله سعیدیان، کاظم کاووسی‌نیا

چکیده :
یکابزار ارزشمند در فرآیند ، GIS بزرگراه ها ، قسمتی از زیرساخت های جامعه می باشند که شریان های بنیادی آن را تشکیل می دهند. طریقه برنامه ریزی و طرح بزرگراه ها را فراهم می کند . برای بدست آوردن بهترین قرارگیری راه بزرگراهی که از لحاظ اقتصادی مناسب و سازگار وموافق با محیط می باشد ، انواع مختلف داده های آماری را باید در یکزمان در نظر گرفت و چون مدیریت و اداره کردن این مقدار عظیم داده کمکی بزرگدر این زمینه است. GIS ، های آماری بصورت دستی راحتنیست مشکل اساسی طراحی بزرگراهها پیدا نمودن مقرون به صرفه ترین راه اتصال دو نقطه بر پایه توپوگرافی ، شرایط خاک، عوامل اقتصادی-اجتماعی و اثرات آب و هوایی و محیطی همزمان با اجرای طرح و ضروریات عملیاتی است . داده های لازم برای داشتن یکپایگاه اطلاعات جاده ای برای طرح از ضروریات محسوب می شود و نوع جغرافیا و توپوگرافی محلی که بزرگراه در آن واقع می شود باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا بتوانیم تصمیم گیری لازم برای طرح بزرگراهها و جاده ها ، بخصوصدر راههای برون شهری به کمکسیستم اطلاعات مکانی و مدل های پیشنهادی آن اتخاذ نماییم .
در این مقاله تعیین مسیر بهینه بزرگراه ها به کمکسیستم اطلاعاتمکانی در یکسیستم حمل و نقلی که باید در آن سرویسدهی انجام پذیرد، درنظر است. واضع است که محاسبه بهینه ترین و کوتاه ترین مسیرها بر روی یکشبکه از میان تعدادی از شبکه ها و همچنین تحلیل های مربوط به از بین مدل های بیشمار یکمرحله اساسی در کاربردهایی از شبکه های GIS آن یکی از مهمترین کارها می باشد. انتخاب یکمدل مناسببر پایه جاده ای موجود می باشد. سپسبرای بهینه سازی قرارگیری های بزرگراه به هدف بهبود کارایی محاسباتی و کیفیت راه حل ها بهینه سازی گام به گام پیشنهاد می شود که نتایج کارآمدتری از روشهای موجود ارائه می دهد و در ضمن کیفیتپاسخ ها را بهبود می بخشد.

انتشاریافته در : پنجمین کنگره‌ی ملی مهندسی عمران
۴ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران

 
 نظرات