مقالات   
 

 مدیریت بهینه‌ی منابع آب زیرزمینی جزیره‌ی کیش

عنوان مقاله: مدیریت بهینه‌ی منابع آب زیرزمینی جزیره‌ی کیش: تحلیل حساسیت راهبردهای بهینه نسبت به تغییرات محیطی مختلف / نویسندگان: داوود محمودزاده، حامد کتابچی، بهزاد عطایی آشتیانی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: شنبه 20 دی 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مدیریت بهینه‌ی منابع آب زیرزمینی جزیره‌ی کیش: تحلیل حساسیت راهبردهای بهینه نسبت به تغییرات محیطی مختلف
نویسندگان: داوود محمودزاده، حامد کتابچی، بهزاد عطایی آشتیانی
انتشاریافته در: فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی «آب و فاضلاب»، دوره‌ی ۲۷، شماره‌ی ۲، خرداد و تیر ۱۳۹۵.

چکیده :
آب‌های زیرزمینی در مناطق ساحلی، یکی از منابع اصلی آب شیرین محسوب می‌شوند به‌طوری که حفاظت این منابع از خطر پیشروی آب شور بر اساس یک الگوی مدیریتی بهینه، یک اولویت است. برای این منظور، می‌توان از مدل‌های تصمیم‌گیری برای تعیین راهبردهای مدیریتی بهینه استفاده نمود. آثار تغییرات محیطی بر روی منابع آب زیرزمینی در این مطالعه مورد بررسی قرار ‌گرفت. به‌منظور تحقق این هدف، مدل تلفیقی شبیه‌سازی-بهینه‌سازی منابع آب زیرزمینی جزیره کیش با بهره‌گیری از مدل عددی سوترا و روش بهینه‌سازی فراکاوشی جامعه مورچه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بررسی سناریوهای مختلف فرضی تغییرات محیطی نشان داد که اثر تغییرات خط ساحلی ناشی از افزایش سطح آب دریا به‌خصوص در مناطق پست، عامل مهم تأثیرگذار بر لنز آب شیرین است و تغییرات نرخ تغذیه نیز از عوامل بسیار مهم و مؤثر بر سیستم آب زیرزمینی تلقی می‌شود. همچنین لحاظ نمودن آثار تغییرات محیطی در مدیریت بهینه آبخوان جزیره کیش، منجر به کاهش بیش از ۲۰ درصدی مقدار مجاز برداشت شده است که نشان دهنده حساسیت بالای مدیریت منابع آب زیرزمینی جزایر کوچک به این تغییرات است.

کلیدواژه‌ها :
تغییرات محیطی، جزیره‌ی کیش، لنز آب شیرین، مدل تلفیقی شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی، مدیریت بهینه.

 
 نظرات