مقالات   
 

 ارائه‌ی مدل برنامه‌ریزی امکانی چندهدفه

عنوان مقاله: ارائه‌ی مدل برنامه‌ریزی امکانی چندهدفه برای مسأله‌ی لجستیک امداد / نویسندگان: علی بزرگی امیری، مهدی حیدری ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: یکشنبه 2 آذر 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارائه‌ی مدل برنامه‌ریزی امکانی چندهدفه برای مسأله‌ی لجستیک امداد
نویسندگان: علی بزرگی امیری، مهدی حیدری

چکیده :
لجستیک امداد بلایا یکی از فعالیت های اصلی مدیریت بلایا می باشد. اهمیت در نظر گرفتن عدم قطعیت در این مبحث ، سبب ایجاد انگیزه جهت توسعه ابزارهای تصمیم گیری مناسب برای غلبه بر پارامترهای غیرقطعی و نادقیق در مساله طراحی سیستم لجستیک امداد شده است. این مقاله یک رویکرد جدید برنامه ریزی امکانی چند هدفه را برای مدل سازی مساله سیستم توزیع امداد با تقاضاها و عرضه های نادقیق ، هزینه های راه اندازی و هزینه های حمل و نقل نادقیق ارائه می دهد. مدل ارائه شده شامل دو هدف می باشد. هدف اول کمینه سازی مجموع هزینه ها (شامل هزینه های راه اندازی ، هزینه حمل و نقل و هزینه های کمبود ) و هدف دوم بیشینه نمودن رضایت مندی نقاط آسیب دیده است . برای حل مدل برنامه ریزی امکانی چندهدفه ارائه شده ، یک رویکرد حل برنامه ریزی فازی تعاملی دو مرحله ای پیشنهاد شده است . نتایج محاسباتی ، اهمیت و کارایی مدل امکانی پیشنهادی به علاوه سودمندی رویکرد حل ارائه شده را برای مسائل تصمیم گیری واقعی نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها :
لجستیک امداد بلایا ، سیستم توزیع امداد، برنامه‌ریزی امکانی، بهینه‌سازی چندهدفه.

 
 نظرات