مقالات   
 

 ستون‌های فولادی دوجداره‌ی پرشده با بتن

عنوان مقاله: بررسی تاثیر نسبت توخالی و سخت کننده بر رفتار ستون های دوجداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) / نویسندگان: امین قلی‌زاد، بابک شیری، معصومه مکی‌آبادی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: دوشنبه 29 اردیبهشت 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی تاثیر نسبت توخالی و سخت کننده بر رفتار ستون های دوجداره فولادی پر شده با بتن (CFDST)
نویسندگان: امین قلی‌زاد، بابک شیری، معصومه مکی‌آبادی

چکیده :
ستون های دو جداره فولادی لوله ای پر شده با بتن در سازه هایی مانند پل ها، ساختمان های بلند مرتبه و دکل های انتقال برق مورد استفاده قرار می گیرند. در مقاله حاضر، با استفاده از نرم افزار عناصر محدود ABAQUS، رفتار این نوع ستون ها با مقطع دایره و مربع در جداره داخلی و خارجی، با تغییر نسبت توخالی و همچنین با تغییر ارتفاع و ضخامت سخت کننده و تاثیر آنها بر شکل پذیری، ظرفیت باربری و تغییر شکل پلاستیک تحت بار محوری فشاری جزئی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد، ظرفیت باربری و شکل پذیری ستون های دو جداره فولادی پر شده با بتن، تحت فشار محوری، با افزایش ضخامت سخت کننده و کاهش نسبت توخالی افزایش می یابند. افزایش تعداد و ارتفاع سخت کننده ها، به علت افزایش اثر محصور کنندگی حلقوی و درگیری بیشتر با بتن، باعث افزایش قابل توجهی در ظرفیت باربری و سختی ستون های دو جداره فولادی پر شده با بتن می شوند. همچنین هر چه سخت کننده ضخیم تر، دارای ارتفاع بزرگتر و تعداد سخت کننده بیشتری بوده و نسبت توخالی کوچکتر باشد، محدوده تغییرشکل پلاستیک جداره های فولادی و نقطه ماکزیمم تغییرشکل پلاستیک بزرگتر می شود. مشاهده شد استفاده از سخت کننده در این نوع ستون ها، باعث به تاخیر افتادن کمانش محلی می شود.

کلیدواژگان :
ستون‌های دوجداره‌ی فولادی پرشده با بتن (CFDST)، نسبت توخالی، سخت‌کننده، تحلیل عناصر محدود.

 
 نظرات