مقالات   
 

 پیش‌بینی مقاومت تسلیم و مقاومت پایانی پل قوسی

عنوان مقاله: پیش‌بینی مقاومت تسلیم و مقاومت پایانی پل قوسی بتنی غیرمسلح اکبرآباد با استفاده از ارزیابی غیرخطی...

ارسال کننده: فرزاد وفادار
تاریخ ارسال: شنبه 27 دی 1393
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله:
پیش‌بینی مقاومت تسلیم و مقاومت پایانی پل قوسی بتنی غیرمسلح اکبرآباد با استفاده از ارزیابی غیرخطی


نویسندگان:
محمدصادق معرفت، مهدی یزدانی


چکیده:
پل قوسی بتنی اکبرآباد در کیلومتر 24 راه­آهن تهران - قم قرار گرفته و برای به دست آوردن گنجایش پل، آزمایش بارگذاری استاتیکی روی آن انجام شده است. با وجود بارگذاری تا چند برابر بار سرویس، به خاطر محدودیت ­های میدانی، امکان آزمایش تا بار نهایی و حتی تا بار تسلیم، نبود؛ اما ویژگی­ هایی مانند سختی نخستین و الگوی ترک­ خوردگی بررسی شد. برای بررسی رفتار این دسته از پل­ ها، در این پژوهش سعی شده است با مدل­سازی عددی در نرم­ افزار اجزاء محدود "انسیس"، مقاومت تسلیم و مقاومت پایانی پل اکبرآباد، پیش­ بینی شود. برای این کار، الگوی ترک­ ها در مدل عددی وارد شده و منحنی نیرو تغییر شکل با نتایج آزمون هماهنگی داده شده است. در این مدل با توجه به رفتار سازه، از ارزیابی کرنش مسطح و برای ویژگی­ های رفتاری مصالح از معیار تسلیم "دراگر پراکر" استفاده شده است. همچنین، از نتایج آزمایش بارگذاری استاتیکی یک پل مشابه که فراتر از مرحله تسلیم نیز بارگذاری شده، برای پیش ­بینی اندازه ­ی پارامترها و الگوی تخریب، استفاده شده است. سپس با ارزیابی دو مرحله ­ای، مقاومت تسلیم و مقاومت پایانی پل، براورد شده است.


کلیدواژگان:
پل قوسی بتنی غیرمسلح، به هنگام کردن مدل اجزاء محدود، وارد کردن الگوی ترک خوردگی، ارزیابی غیرخطی، پیش بینی بار پایانی


مجله علمی- پژوهشی « عمران مدرس »
دوره سیزدهم، شماره 2، تابستان 1392


 
 نظرات