مقالات   
 

 خطاهای محتمل در پیکره‌بندی میراگر TADAS

عنوان مقاله: خطاهای محتمل در پیکره‌بندی میراگر TADAS / نویسندگان: رضا کرمی محمدی، آرمان نصری، هادی قمری ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: شنبه 9 آذر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: خطاهای محتمل در پیکره‌بندی میراگر TADAS
نویسندگان: رضا کرمی محمدی، آرمان نصری، هادی قمری
انتشاریافته در: فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران مدرس»، دوره‌ی ۱۶، ویژه‌نامه، بهمن و اسفند ۱۳۹۵.

چکیده :
میراگرهای الحاقی TADAS نوعی سیستم کنترل غیرفعال می‌باشند که امروزه می‌توان در طراحی لرزه‌ای یا مقاوم‌سازی سازه‌ها از آن‌ها استفاده نمود. در این مطالعه، رفتار میراگر TADAS در تغییرمکان‌های بزرگ مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعضی از خطاهای محتمل در طراحی آن که در صورت عدم توجه می‌تواند خساراتی را برای سازه در پی داشته و توانایی اتلاف انرژی میراگر را کاهش دهد، بیان می‌شود. برای تحقیق درباره این موضوع، مدل اجزاء محدود میراگر TADAS با تمام جزئیات در نرم‌افزار آباکوس شبیه‌سازی شد و تحت بارگذاری مونوتونیک منتهی به تغییرمکان‌های بزرگ قرار گرفت. مشخص گردید که سختی میراگر در تغییرمکان‌های بزرگ به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد که این افزایش ناگهانی می‌تواند منجر به پاسخ‌های نامطلوب و حتی کمک به تخریب سازه گردد.
در این مقاله پیشنهادهایی برای جلوگیری از این وضعیت، ارائه شده است. در ادامه یک قاب مجهز به میراگر TADAS در آزمایشگاه تحت بارگذاری چرخه‌ای تا تغییرمکان‌های بزرگ قرار گرفته است. این قاب همچنین در نرم‌افزار آباکوس نیز شبیه‌سازی گشته و رفتار آن با نمونه آزمایشگاهی مقایسه شده است. از مطالعه مدل‌های آزمایشگاهی و نرم‌افزاری مشخص شد که هرچند رفتار چرخه‌ای میراگر در تغییرشکل‌های بزرگ هم پایدار و مناسب است ولی دو نقص مهم در اجرای این میراگر مشاهده می‌شود. یکی از این نقص‌ها، کمانش بادبندها به دلیل چرخش تکیه‌گاه‌های قاب و دیگری لقی پین‌ها و پیچ‌‌های اتصال میراگر، درون شکاف‌هایشان می‌باشد. نشان داده می‌شود که چگونه این لقی سبب تاخیر در عملکرد میراگر شده و موجب آن می-شود که میراگر در زلزله‌ها نقش کمتری ایفا کند.

کلیدواژه‌ها :
میراگر هیسترتیک TADAS، تغییرشکل‌های بزرگ، خطاهای محتمل طراحی، آزمون (تست) و شبیه‌سازی.

 
 نظرات