مقالات   
 

 کارکرد دیواره‌ی میخکوبی در گودبرداری‌های عمیق

عنوان مقاله: تحلیل عملکرد دیواره میخکوبی در گودبرداری‌های عمیق در محیط‌های سنگی درزه‌دار / نوبسندگان: هاتف هاشمی، علی ارومیه‌یی، ابراهیم نعیمی‌فر ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 14 مهر 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تحلیل عملکرد دیواره میخکوبی در گودبرداری‌های عمیق در محیط‌های سنگی درزه‌دار
نوبسندگان: هاتف هاشمی، علی ارومیه‌یی، ابراهیم نعیمی‌فر

چکیده :
به منظور تثبیت دیواره گودبرداری های عمیق از روش های مختلفی از جمله سیستم میخکوبی، انکراژ، دیوار برلنی، اجرای شمع، دیواره دیافراگمی، دیوار حائل وزنی و خرپا بهره گرفته می شود.در این میان، استفاده از سیستم میخکوبی در محیط های شهری بواسطه مزایایی همچون عدم اشغال فضای اجرای سازه، امکان گودبرداری با توپوگرافی دلخواه و صرفه اقتصادی رشد زیادی داشته است. عملکرد دیواره های گودبرداری تثبیت شده با سیستم میخکوبی (دیواره میخکوبی) تا حد زیادی وابسته به شرایط زمینشناسی و ژئوتکنیکی محدوده طرح می باشد. از جمله شرایط ژئوتکنیکی محدوده طرح می توان به برخورد با محیط های سنگی درزه دار در محدوده گودبرداری اشاره نمود. در این مقاله با تکیه بر روش اجزای محدود و مدلسازی عددی همزمان دیواره میخکوبی و سازه مجاور و با در نظر گرفتن اثرات غیرهمسان بودن لایه های سنگ و همچنین کلیه اندرکنش های محیط سنگی میخ سازه، به بررسی عملکرد دیواره میخکوبی در زون های سنگی درزه دار پرداخته می شود. به منظور بررسی عملکرد، پارامترهایی همچون جابجایی طره دیواره، شکم دادگی دیواره، نشست کلی و نشست نسبی زیر سازه مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج، تاثیر زوایای درزه نسبت به دیواره گود، اثر میزان غیرهمسانی مصالح سنگی مجاور گود و تاثیر زاویه اجرای میخ بر عملکرد دیواره میخکوبی قابل ارزیابی می باشد. به عنوان یکی از نتایج مهم میتوان اشاره نمود که جابجایی دیواره گود تابعی از هر دو پارامتر لغزش در سطح تماس درزهها و همچنین ناهمسانی لایه ها می باشد. از اینرو با وجود افزایش ضریب اطمینان با تغییر زاویه درزه از حالت "درزه به سمت گود" به حالت "درزه عکس گود"، جابجایی های دیواره در حالت درزه افقی نسبت به سایر زوایای درزه کمتر می باشد.

کلیدواژه‌ها :
گودبرداری، میخکوبی، محیط درزه‌دار، عملکرد.

 
 نظرات