مقالات   
 

 مقایسه‌ی ارزیابی ظرفیت باربری پی سطحی

عنوان مقاله: مقایسه‌ی ارزیابی ظرفیت باربری پی سطحی واقع بر شیب خاکی مسلح به برید و ژئوگرید / نویسندگان: سجاد سطوتی، محمدعلی روشن‌ضمیر، مهدی حجازی ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: سه شنبه 22 خرداد 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله:
مقایسه ارزیابی ظرفیت باربری پی سطحی واقع بر شیب خاکی مسلح به برید و ژئوگرید
نویسندگان:
سجاد سطوتی، محمدعلی روشن‌ضمیر، مهدی حجازی


کلیدواژگان:
المان برید، ظرفیت باربری، المان ژئوگرید، شیب خاکی

ارائه‌شده در :
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
دانشکده مهندسی عمران، تبریز
۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

 
 نظرات