مقالات   
 

 ارزیابی یک اتصال نیمه‌صلب فولادی جدید

عنوان مقاله: ارزیابی مکانیکی یک اتصال نیمه صلب فولادی جدید / نویسندگان: حسین حسینی لواسانی، عرفان یونسی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: سه شنبه 10 دی 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارزیابی مکانیکی یک اتصال نیمه صلب فولادی جدید
نویسندگان: حسین حسینی لواسانی، عرفان یونسی
انتشاریافته در: دوماهنامه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران مدرس»، دوره‌ی ۱۶، ویژه‌نامه، بهمن و اسفند ۱۳۹۵.

چکیده :
امروزه اتصالات نیم صلب نقش ارزنده ای در سازه های فولادی بر عهده دارند. یکی از عواملی که نشاندهده میزان صلبت در اتصالات می باشد منحنی لنگر- چرخش است. از این رو می توان در محاسبات اجزاء محدود برای به دست آوردن نمودارهای منحنی لنگر-چرخش که اثر غیرخطی در پاسخ اتصالات را نشان میدهد پارامترهای مختلف روی رفتار اتصالات مورد ارزیابی قرار بگیرند. در این مطالعه خواص مکانیکی و رفتاری یک اتصال نیمه صلب جدید مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان می‌دهد که با تغییراتی از قبیل تغییر در تعداد پیچ‌ها یا کاهش لاغری ورق‌های بالایی و پایینی قابلیت پوشش رده‌های مختلف مقاومتی را در این اتصال جدید دارد. همچنین این اتصال توانایی جذب انرژی و تحمل تغییرشکل‌های زیاد در مقایسه با سایر اتصالات نیمه صلب هم رد‌ه‌ی مقاومتی را دارد. امروزه اتصالات نیم صلب نقش ارزنده ای در سازه های فولادی بر عهده دارند. یکی از عواملی که نشاندهده میزان صلبت در اتصالات می باشد منحنی لنگر- چرخش است. از این رو می توان در محاسبات اجزاء محدود برای به دست آوردن نمودارهای منحنی لنگر-چرخش که اثر غیرخطی در پاسخ اتصالات را نشان میدهد پارامترهای مختلف روی رفتار اتصالات مورد ارزیابی قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها :
اتصال نیمه‌صلب، روش المان محدود، سختی اتصال، ظرفیت نهایی، شکل‌پذیری.

 
 نظرات