مقالات   
 

 تأثیر ریزدانه در روان‌گرایی ماسه‌ی رس‌دار

عنوان مقاله: تأثیر مقدار و حالت خمیری ریزدانه در مقاومت روان‌گرایی ماسه‌ی رس‌دار با استفاده از آزمایش‌های برش ساده‌ی تناوبی / نویسندگان: مهرداد حسنی، محمدمهدی احمدی، نیما اکبری پایدار ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: پنجشنبه 12 فروردین 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تأثیر مقدار و حالت خمیری ریزدانه در مقاومت روان‌گرایی ماسه‌ی رس‌دار با استفاده از آزمایش‌های برش ساده‌ی تناوبی
نویسندگان: مهرداد حسنی، محمدمهدی احمدی، نیما اکبری پایدار
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۱.۲، بهار ۱۳۹۵.

چکیده :
در این پژوهش به بررسی تأثیر ریزدانه در مقاومت روان‌گرایی ترکیب ماسه‌ی فیروزکوه و رس پرداخته شده است. به این منظور مقادیر ۵، ۱۵ و ۲۵ درصد از دو نوع ریزدانه‌ی خمیری )رس( به نام‌های کائولینیت با شاخص حالت خمیری ۱۹ ($P‌I=۱۹$) و بنتونیت با شاخص حالت خمیری ۱۱۶ ($P‌I=۱۱۶$) به ماسه‌ی فیروزکوه افزوده شده و ۶۸ آزمایش برش ساده‌ی تناوبی به‌صورت تنش کنترل انجام شده است. معیار روان‌گرایی اولیه، بیشینه‌شدن ضریب اضافه فشار آب حفره‌یی ($r_u$)، و یا رسیدن کرنش برشی دو برابر دامنه به مقدار ۵٪ در نظر گرفته شده است. براساس نتایج این پژوهش، با افزایش ریزدانه‌ی خمیری به ماسه، هر دو عامل مقدار و حالت خمیری بخش ریزدانه در مقاومت روان‌گرایی تأثیرگذار هستند. در ارتباط با مقدار ریزدانه مشاهده شده است که مقاومت روانگرایی با افزایش میزان ریزدانه از نوع کائولینیت تا ۱۵٪ و از نوع بنتونیت تا ۵٪ کاهش می‌یابد. با افزایش بیشتر ریزدانه از نوع بنتونیت )بیش از ۵٪( به مقاومت روانگرایی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها :
مقاومت روان‌گرایی، ماسه، ریزدانه‌ی خمیری، شاخص حالت خمیری.

 
 نظرات