مقالات   
 

 پیش بینی عمق آبشستگی موضعی پایه پل

عنوان مقاله: پیش بینی عمق آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبورهای عسل (HBMO)...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 مهر 1394
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله:
پیش بینی عمق آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبورهای عسل (HBMO)


نویسندگان:
محمد عمرانی منش، سید حسین افضلی


کلیدواژگان:
آبشستگی موضعی، پایه پل، بهینه یابی، HBMO
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز
15 تا 17 اردیبهشت 1394


 
 نظرات