مقالات   
 

 منحنی‌های برهم‌کنش دیوارهای برشی کامپوزیتی

نام مقاله: ارائه‌ی مدل جدید ریاضی منحنی‌های برهم‌کنش برای دیوارهای برشی کامپوزیتی / پدیدآورندگان: امیرهوشنگ اخویسی، کامبیز دانشور، مرتضی عمویی ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: چهارشنبه 21 مهر 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: ارائه‌ی مدل جدید ریاضی منحنی‌های برهم‌کنش برای دیوارهای برشی کامپوزیتی
پدیدآورندگان: امیرهوشنگ اخویسی، کامبیز دانشور، مرتضی عمویی
انتشاریافته در: دوفصل‌نامه‌ی علمی ـ پژوهشی «تحقیقات بتن»، دوره‌ی ۸، شماره‌ی ۲، زمستان ۱۳۹۴.

چکیده :
عملکرد الاستیک و غیر­الاستیک اعضا سازه­‌های قابی می­تواند توسط منحنی­های برهم‌کنش نیروی محوری- لنگر خمشی در یک فرآیند غیر‌خطی ارزیابی ­شود. استفاده از دیوار برشی کامپوزیت در دو دهه اخیر روشی متداول در سازه‌ها می‌باشد. در این تحقیق برای نخستین بار منحنی‌های اندرکنش نیروی محوری– لنگر خمشی برای دیوارهای برشی کامپوزیتی ارائه می­شود. از این منحنی‌ها می‌توان به منظور تحلیل و طراحی دیوارهای مذکور بدون نیاز به تحلیل‌های غیر‌خطی بهره جست. این نوع از دیوارهای برشی در ساختمان‌های بلند مرتبه استفاده شده که سختی جانبی، مقاومت خمشی، اتلاف انرژی و شکل‌پذیری بیشتری را نسبت به دیوارهای برشی معمولی دارند. برای انجام تحلیل‌ها از یک روش ساده، کارآمد و سریع برپایه مفاهیم تئوری الیافی استفاده می­شود. یکی از مزایای قابل توجه این روش سرعت بسیار بالای آن در تحلیل غیرخطی اعضا سازه­ای است که آن را نسبت به دیگر روش­ها متمایز می‌سازد.
عملکرد الاستیک و غیر­الاستیک اعضا سازه­‌های قابی می­تواند توسط منحنی­های برهم‌کنش نیروی محوری- لنگر خمشی در یک فرآیند غیر‌خطی ارزیابی ­شود. استفاده از دیوار برشی کامپوزیت در دو دهه اخیر روشی متداول در سازه‌ها می‌باشد. در این تحقیق برای نخستین بار منحنی‌های اندرکنش نیروی محوری– لنگر خمشی برای دیوارهای برشی کامپوزیتی ارائه می­شود. از این منحنی‌ها می‌توان به منظور تحلیل و طراحی دیوارهای مذکور بدون نیاز به تحلیل‌های غیر‌خطی بهره جست. این نوع از دیوارهای برشی در ساختمان‌های بلند مرتبه استفاده شده که سختی جانبی، مقاومت خمشی، اتلاف انرژی و شکل‌پذیری بیشتری را نسبت به دیوارهای برشی معمولی دارند. برای انجام تحلیل‌ها از یک روش ساده، کارآمد و سریع برپایه مفاهیم تئوری الیافی استفاده می­شود. یکی از مزایای قابل توجه این روش سرعت بسیار بالای آن در تحلیل غیرخطی اعضا سازه­ای است که آن را نسبت به دیگر روش­ها متمایز می‌سازد.

کلیدواژه‌ها :
منحنی برهم‌کنش، تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی کامپوزیتی، تئوری الیافی، نمودار لنگر ـ انحنا.

 
 نظرات