مقالات   
 

 ارتعاشات عرضی پل‌های قوسی خرپایی پیچیده

عنوان مقاله: تحلیل ارتعاشات عرضی پل‌های قوسی خرپایی پیچیده با استفاده از اعضای پیوسته / نویسندگان: افشین مصلحی‌تبار، حامد نجفی دهکردی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: سه شنبه 7 اسفند 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تحلیل ارتعاشات عرضی پل‌های قوسی خرپایی پیچیده با استفاده از اعضای پیوسته
نویسندگان: افشین مصلحی‌تبار، حامد نجفی دهکردی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی همران امیر کبیر»، دوره‌ی ۵۰، شماره‌ی ۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷.

چکیده :
چکیده: مدل سازی و تحلیل پل های خرپایی قوسی به دلیل تعدد اعضا معمولاً بسیار زمان بر می باشد. در این مقاله به منظور کاهش زمان تحلیل و سهولت در مدل سازی، پل های خرپایی پیچیده با اعضای پیوسته تیری شبیه سازی شده اند. در واقع پیکره سه بعدی قوس خرپایی براساس معادلات حاکم بر رفتار خارج صفحه یک عضو تیر قوسی مدل سازی می شود. برای این منظور با استفاده از روش مانده های موزون، فرمول بندی اجزای محدود ترکیبی (سختی-نرمی) جدیدی ارائه شده است. جهت راستی آزمایی روش ارائه شده، ارتعاشات عرضی سه پل قوسی خرپایی تحت تاثیر یک شتاب نگاشت خاص مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه این نتایج، با نتایج حاصل از تحلیل دقیق تر توسط نرم افزارSAP2000 حاکی از آن است که روش تقریبی ارائه شده از دقت مناسبی در برآورد پاسخ شتاب و جابجایی برخوردار است. به علاوه، در روش ارائه شده تعداد اعضای بسیار کمتری جهت مدلسازی پل قوسی خرپایی استفاده شده که می تواند باعث تسهیل در طراحی اولیه پل گردد.

کلیدواژه‌ها :
تحلیل لرزه‌ای، تحلیل ساده‌شده، پل‌های قوسی خرپایی، مدل‌های پیوسته، اجزای محدود ترکیبی.

 
 نظرات