مقالات   
 

 مقاومت فشاری و خمشی مصالح خاک سیمان

عنوان مقاله: بررسی آزمایشگاهی پارامترهای مؤثر در مقاومت فشاری و خمشی مصالح خاک سیمان و بررسی عددی استفاده از این مصالح برای فرازبند سد بختیاری / نویسندگان: میلاد تاج‌دینی، مسعود حاجی‌علیلوی بناب، مهران حسن‌زاده ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: سه شنبه 27 اسفند 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی آزمایشگاهی پارامترهای مؤثر در مقاومت فشاری و خمشی مصالح خاک سیمان و بررسی عددی استفاده از این مصالح برای فرازبند سد بختیاری
نویسندگان: میلاد تاج‌دینی، مسعود حاجی‌علیلوی بناب، مهران حسن‌زاده
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره ۳۲.۲، شماره ۳.۱، پاییز ۱۳۹۵.

چکیده :
خاک سیمان مخلوطی از سیمان پرتلند، خاک، و آب است، که به‌واسطه‌ی عمل هیدراتاسیون سیمان و تراکم اجزاء آن به هم چسبیده و ترکیبی متراکم، با دوام، با نفوذپذیری کم، و مقاوم در برابر سایش ایجاد می‌کند. پارامترهای تأثیرگذار در مقاومت فشاری مصالح خاک سیمان مورد پژوهش پژوهشگران مختلفی قرار گرفته‌ و عواملی همچون نسبت آب به سیمان، میزان سیمان و نوع آن از پارامترهای مؤثر در مقاومت این مصالح عنوان شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی پارامترهای دیگری نظیر: ارزش ماسه‌یی، شاخص خمیری و نوع دانه‌بندی بر روی مقاومت فشاری و خمشی با استفاده از آزمایش تک‌محوری و خمشی روی این مصالح است، که بر روی ۷ نوع دانه‌بندی مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج آزمایش‌ها حاکی از آن بوده است که مقاومت فشاری و خمشی مصالح خاک سیمان با افزایش ارزش ماسه‌یی و کاهش اندیس خمیری متناسب بوده است. همچنین مدل‌سازی عددی بر روی سازه‌ی فرازبند سد بختیاری حاکی از پایداری آن با استفاده از مصالح مذکور بوده است.

کلیدواژه‌ها :
مصالح خاک سیمان، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، ارزش ماسه‌ای، اندیس خمیری، نوع دانه‌بندی، مدل‌سازی عددی.

 
 نظرات