مقالات   
 

 بازشناسی نسبت فرم و عملکرد در معماری

نویسندگان مقاله : دکتر قاسم مطلبی...

ارسال کننده: مائده علیشاهی
تاریخ ارسال: شنبه 19 بهمن 1392
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله : بازشناسی نسبت فرم و عملکرد در معماری

نویسندگان مقاله : دکتر قاسم مطلبی

کلیدواژه‌ها : تاریخ تئوری معماری، عملکرد، فرم، عملکرد گرایی، خردگرایی، زیبایی شناسی. ، Function, Form, Functionalism, Rationalism, Architectural Aesthetics

چکیده : این مقاله با هدف عمق بخشیدن به مفهوم "عملکرد" و قبول مشروط شعار معماری مدرن "فرم پیرو عملکرد است" به عنوان فرضیه از طریق تحلیل محتوایی بیانات و نظریه های هنجاری و تجربی موجود در معماری آن را به آزمون می گذارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قابلیت یک فرم از یک سو به نیازهای استفاده کنندگان و انگیزه های درونی آنها و از سوی دیگر به توانایی های بالقوه شکل و فرم کالبدی محیط باز می گردد. از آن جهت که از یک سو مفهوم عملکرد گرایی با مجموعه وسیعی از خصوصیات انسانی در گیر بوده و از سوی دیگر به نگرش معمار نسبت به مجموعه ای از پدیده ها مرتبط می باشد لذا طرح او طیف وسیعی از نیاز های انسانی چون زیبایی شناسی و نمادگرایی یا معناشناسی را به عنوان بخشی از عملکرد بنا شامل می گردد. این مقاله گزاره ای جدید جهت شناخت وسیع تر از نسبت فرم و عملکرد را را جایگزین شعار معماری مدرن می نماید.


نشریه هنرهای زیبا
شماره 25
بهار 85
 
 نظرات    
 
فواد فضیله 13:51 یکشنبه 20 بهمن 1392
0
 فواد فضیله
ممنون. جالب بود. البته هنوز فرصت نکردم کامل بخونم.
مائده علیشاهی 11:03 دوشنبه 21 بهمن 1392
0
 مائده علیشاهی
خواهش میکنم آقای مهندس
علی قریشوندی 00:56 شنبه 11 بهمن 1393
0
 علی  قریشوندی
ممنون از زحمت شما.