مقالات   
 

 نقش باد در معماری شهداد جهت تأمین آسایش حرارتی

نویسند‌گان: محمدحجت چنگیزی، مهدی محمودی کامل آباد...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 آبان 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله
نقش باد در معماری شهداد جهت تأمین آسایش حرارتی

سال انتشار 1392
محل انتشار همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت ازمعماری بومی تا شهر پایدار
زبان مقاله فارسی

نویسند‌گان:
محمدحجت چنگیزی دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ، کرمان
مهدی محمودی کامل آباد دکتری معماری، اصفهان

خلاصه مقاله
بررسی باد جهت احداث ساختمان سابقهای طولانی دارد که متأسفانه امروزه باآمدن فنآوریهای نوین قدری مهجور مانده؛ به خصوص نقشی که باد در گذشته به عنوان عامل مهمّی در تهویه طبیعی بناها ایفا مینموده است شهداد از جمله شهرهای حاشیه دشت لوت واقع در استان کرمان،دارای بادهای با سرعت نسبتاًبالاست و بر عناصر شکل گرفته معماری در این منطقه تأثیرگذار بوده است ازاین رو هدف بررسی نقش باد در این مقاله تحلیل باد در جهتگیری فضاها و ساخت و سازهای معماری در این شهر میباشد و در این راستا که از روش توصیفی تحلیلی بهره برده شده، به جریان هوا به عنوان یکی از عوامل مهم درشکل گیری معماری و آسایش حرارتی پرداخته شده است، که شامل نقش ابعادساختمان، بازشوها و فرم و قرارگیری فضای معماری در شهر شهداد بیان شده،لذا قابلیت تعمیم به دیگر مکانها با چنین اقلیمی را نیز داراست

کلمات کلیدی
باد، معماری شهداد، آسایش حرارتی
 
 نظرات