مقالات   
 

 طراحی منظر: خلاقیت یا تقلید از نمونه‌ی قبلی

نام مقاله: نمونه‌ی قبلی : زمینه‌ساز خلاقیت یا تقلید در طراحی منظر / پدیدآورندگان: فاطمه خزاعی، محبوبه خالویی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: دوشنبه 17 تیر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: نمونه‌ی قبلی : زمینه‌ساز خلاقیت یا تقلید در طراحی منظر
پدیدآورندگان: فاطمه خزاعی، محبوبه خالویی
انتشاریافته در: مجله‌ی علمی ـ ترویجی «منظر»، دوره‌ی ۸، شماره‌ی ۳۷، زمستان ۱۳۹۵.

چکیده :
عقاید‭ ‬متفاوتی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬تأثیر‭ ‬نمونه‌های‭ ‬قبلی‭ ‬بر‭ ‬آموزش‭ ‬دانشجویان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬درحالی‌که‭ ‬برخی‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬را‭ ‬عاملی‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬خلاقیت‭ ‬دانشجویان‭ ‬تلقی‭ ‬می‌کنند‭ ‬برخی‭ ‬معتقدند‭ ‬که‭ ‬نمونه‌های‭ ‬قبلی‭ ‬تنها‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬تقلید‭ ‬از‭ ‬ایده‌ها‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬خلق‭ ‬ایده‌های‭ ‬نوین‌اند‭. ‬گرچه‭ ‬بررسی‭ ‬نقش‭ ‬نمونه‌های‭ ‬قبلی‭ ‬در‭ ‬طراحی‭ ‬دانشجویان‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬طراحی‭ ‬سنجیده‭ ‬شده‭ ‬کمتر‭ ‬تحقیقی‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬آموزش‭ ‬منظر‭ ‬پرداخته‭ ‬ست‭. ‬تحقیق‭ ‬حاضر‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬ست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬تحقیق‭ ‬کیفی‭ ‬الگوهای‭ ‬متفاوت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نمونه‌های‭ ‬قبلی‭ ‬را‭ ‬توسط‭ ‬دانشجویان‭ ‬بسنجد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬دلایل‭ ‬کپی‌برداری‭ ‬از‭ ‬ایده‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬طراحی‭ ‬منظر‭ ‬از‭ ‬زاویه‭ ‬دید‭ ‬دانشجویان‭ ‬بیان‭ ‬کند‭. ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬تحقیق‭ ‬از‭ ‬روش‭ ‬تحقیق‭ ‬ترکیبی‭ (‬کیفی‭ ‬و‭ ‬کمی‭) ‬استفاده‌شده‭ ‬است‭. ‬نتایج‭ ‬بخش‭ ‬کیفی‭ ‬تحقیق‭ ‬سه‭ ‬الگوی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نمونه‌های‭ ‬قبلی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پروژه‌های‭ ‬دانشجویان‭ ‬مشخص‭ ‬کرد‭. ‬گروه‭ ‬A‭ ‬به‌طور‭ ‬خلاقانه‌ای‭ ‬از‭ ‬نمونه‌های‭ ‬قبلی‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬راه‌حل‌های‭ ‬جدید‭ ‬استفاده‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭. ‬گروه‭ ‬B برخی‭ ‬از‭ ‬عناصر‭ ‬نمونه‌های‭ ‬قبلی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬جدا‭ ‬کرده‭ ‬یا‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬ویژگی‌ها‭ ‬را‭ ‬به‌طور‭ ‬کامل‭ ‬مدل‌سازی‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭. ‬گروه C‭ ‬کل‭ ‬نمونه‭ ‬را‭ ‬کپی‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬مشاهده‭ ‬و‭ ‬مصاحبه‌های‭ ‬متمرکز‭ ‬دلایل‭ ‬شیوه‌های‭ ‬متفاوت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نمونه‌های‭ ‬قبلی‭ ‬با‭ ‬دانشجویان‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭. ‬نتایج‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬تحقیق‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مبنایی‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬کمی‭ ‬تحقیق‭ ‬مورداستفاده‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬نتایج‭ ‬بخش‭ ‬کمی‭ ‬تحقیق‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬کمبود‭ ‬وقت،‭ ‬نداشتن‭ ‬تجربه‭ ‬کاری،‭ ‬علاقه‌مندی‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬طرح‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬در‭ ‬سه‌بعدی‭ ‬سازی‭ ‬با‭ ‬نرم‌افزارهای‭ ‬طراحی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬دلایلی‭ ‬ذکر‭ ‬شدند‭ ‬دانشجویان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کپی‌برداری‭ ‬صرف‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نمونه‌های‭ ‬قبلی‭ (‬نمونه‌های‭ ‬اجراشده‭) ‬ترغیب‭ ‬می‌کنند‭.‬

کلیدواژه‌ها :
نمونه‌های قبلی، خلاقیت، آموزش معماری، طراحی منظر.

 
 نظرات