مقالات   
 

 از برج قابوس ایران تا برج‌های دوقلوی پترناس

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی آثار معماری اسلامی: از برج قابوس‌بن وشمگیر در ایران، تا برج‌های دوقلوی پترناس (KLC C) / نویسندگان: محمدرضا پورجعفر، علی‌ پورجعفر ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 17 بهمن 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی تطبیقی آثار معماری اسلامی: از برج قابوس‌بن وشمگیر در ایران، تا برج‌های دوقلوی پترناس (KLC C)
نویسندگان: محمدرضا پورجعفر، علی‌ پورجعفر
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «نامه‌ی معماری و شهرسازی»، دوره‌ی ۳، شماره‌ی ۵، زمستان ۱۳۸۹.

چکیده :
بررسی سیر تحول آثار معماری و بناهای برجسته در هزاره گذشته در نقاط گوناگون جهان اسلام بیانگر توان توسعه فراوان و امیدوارکنندة معماری اسلامی در دنیاست. در مقالة حاضر، نخست برج قابوس‌بن وشمگیر (قرن ۱۰ م.) واقع در گنبد کاووس استان گلستان، منار جام (۱۱۹۴ م.) در ولایت غور افغانستان و آرامگاه علی‌آباد در نزدیکی شهر کاشمر استان خراسان رضوی (قرن ۱۳ م.) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نگارندگان در این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی، تحلیلی، مقایسه‌ای و تطبیقی و با استفاده از شواهدی که از نتیجه بررسی سیر تحول بناهای مذکور به‌دست آمد، به این نتیجه رسیدند که: معماری برج‌های دوقلوی مالزی نخست از منار قطب در طراحی بدنه سود جسته است. همچنین، در طراحی بدنه منار قطب از منار جام، برج قابوس‌بن وشمگیر و آرامگاه علی‌آباد اقتباس شده است. شکل کلی پلان و نحوه طراحی بدنه برج‌های مذکور تأثیر این سیر تحول را در شکل و فرم بدنه برج‌های دوقلو به خوبی نشان می‌دهد. به‌طور کلی این مقاله نشان می‌دهد که طراحی نمای برج‌های دوقلوی مالزی قبلاً در ایران و سپس در هندوستان انجام شده است.

کلیدواژه‌ها :
برج قابوس، برج علی‌آباد، منار جام، منار قطب، برج‌های دوقلوی پترناس.

 
 نظرات