آخرین مقالات   
 

  نقاط ناپایدار شبکه‌های ژئودزیِ پایش تغییر شکل...

نام مقاله: کشف نقاط ناپایدار در شبکه‌های ژئودزی پایش تغییر شکل به روش آنالیز زیرشبکه / پدیدآورندگان: پیمان جوادی، بهزاد... ادامه»

 
امیریاشار فیلا
  دوشنبه 5 اسفند 1398  

 پهنه‌بندی زمین‌لغزش با روش‌های داده‌محور

نام مقاله: پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در استان تهران با استفاده از روش‌های داده‌محور و تحلیل سلسله‌مراتبی / پدیدآورندگان:... ادامه»

 
امیریاشار فیلا
  سه شنبه 26 آذر 1398  

  اختلاف ارتفاع نقاط مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای...

نام مقاله: کاهش اثرات غیر جزر و مدی با استفاده از آنالیز اختلاف ارتفاع نقاط همجوار مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای... ادامه»

 
امیریاشار فیلا
  شنبه 16 آذر 1398  

 ارزیابی خطر سیل با GIS

  بهینه‌سازی درون‌یابی ارتفاع داده‌های لیدار...

  الگوریتم کو‌تاه‌ترین مسیر در مسیریابی شبکه‌ی...

  ارزیابی قابلیت تفرجی جنگل سرخه‌حصار با جی.‌آی.اس...

 تغییرات زمانی بستر در قوس ۱۸۰ درجه‌ی تند