آخرین مقالات   
 

  اختلاف ارتفاع نقاط مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای...

نام مقاله: کاهش اثرات غیر جزر و مدی با استفاده از آنالیز اختلاف ارتفاع نقاط همجوار مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای... ادامه»

 
امیریاشار فیلا
  چهارشنبه 19 شهریور 1399  

 ارزیابی خطر سیل با GIS

عنوان مقاله : ارزیابی خطر سیل ناشی از عوامل انسانی با بهره‌گیری از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (GIS)؛ نمونه‌پژوهی: استان... ادامه»

 
میثم تقی‌زاده
  سه شنبه 18 شهریور 1399  

  بهینه‌سازی درون‌یابی ارتفاع داده‌های لیدار...

نام مقاله: بهینه‌سازی درون‌یابی ارتفاع داده‌های لیدار در تولید مدل رقومی زمین مناطق جنگلی با استفاده از الگوریتم... ادامه»

 
امیریاشار فیلا
  دوشنبه 3 شهریور 1399  

  مکان‌یابی بهینه‌ی گذرگاه ناهمسطح عابران پیاده...

 نقشه‌ی حساسیت زمین‌لغزش و منطق فازی

  استخراج شی‌ءگرای ساختمان‌ها از تصاویر ماهواره‌ای...

 تعیین مرز و محل گسل‌های مدفون ایران

  روش‌های درون‌یابی مکانی در پهنه‌بندی کانی‌ها...