آخرین مقالات   
 

  الگوریتم کو‌تاه‌ترین مسیر در مسیریابی شبکه‌ی...

عنوان مقاله: استفاده از الگوریتم کو‌تاه‌ترین مسیر در مسیریابی شبکه‌ی جاده‌ای در شهرستان‌های کردکوی، بندرگز و گلوگاه... ادامه»

 
میثم تقی‌زاده
  سه شنبه 18 تیر 1398  

  ارزیابی قابلیت تفرجی جنگل سرخه‌حصار با جی.‌آی.اس...

نام مقاله: بررسی تأثیر فاکتورهای غیراکولوژیک در ارزیابی قابلیت تفرجی پارک جنگلی سرخه‌حصار با به‌کارگیریِ جی.‌آی.اس... ادامه»

 
امیریاشار فیلا
  شنبه 15 تیر 1398  

 تغییرات زمانی بستر در قوس ۱۸۰ درجه‌ی تند

عنوان مقاله: مطالعه‌ی آزمایشگاهی تغییرات زمانی بستر در قوس ۱۸۰ درجه‌ی تند با زوج پایه‌ی همگرا / نویسندگان: محمد واقفی،... ادامه»

 
میثم تقی‌زاده
  یکشنبه 9 تیر 1398  

 ایمنی و نقشه‌برداری در صنعت ساختمان

  نقاط ناپایدار شبکه‌های ژئودزیِ پایش تغییر شکل...

  استخراج شی‌ءگرای ساختمان‌ها از تصاویر ماهواره‌ای...

  اختلاف ارتفاع نقاط مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای...

  تحلیل محیطی جی‌آی‌اس‌پایه برای برنامه‌ریزی...