ارسال به دوستان   
 
برای ارسال مطلب به دوستان خود از فرم زیر استفاده کنید.
مطلب مورد نظر شما: «آموزش و پرورش باید معطوف به عقل عملی باشد»
نام شما :
پست الکترونیک شما :
نام دوست شما :
پست الکترونیک دوست شما :