گزارش ها   
 

 نوروزانه ـ ۹

آرش دانست که پهنای کشور ایران به نیروی بازو و پَرشِ تیر او بسته است و باید توش و توان خود را در این راه بگذارد. پس برهنه شد و گفت: ببینید که من تندرستم و هیچ کاستی در تن ندارم. امّا می‌دانم که چون تیر را از کمان رها کنم، همه‌ی نیرویم با تیر از تنم بیرون خواهد رفت و جانم فدای ایران خواهد شد. آنگاه آرش تیر و کمان را برداشت و بر قلّه‌ی کوه دماوند برآمد و به نیروی خداداد تیر را رها کرد و خود بی‌جان بر زمین افتاد ...

تاریخ ارسال: دوشنبه 9 فروردین 1400

«میان ایران و توران سال‌ها جنگ و ستیز بود. در نبردی که میان افراسیاب تورانی و منوچهر، شاهنشاه ایران، درگرفت، سپاه ایران در مازندران به تنگنا افتاد. سرانجام، دو طرف به آشتی رضا دادند و برای آن‌که مرز دو کشور روشن شود و ستیزه از میان برخیزد، پذیرفتند تا از مازندران تیری به جانب خاور پرتاب کنند. هرجا تیر فرود آمد، همان‌جا مرز دو کشور باشد و هیچ‌یک از دو کشور از آن فراتر نروند. تا در این گفت‌وگو بودند، فرشته‌ی زمین، اسفندارمذ، پدیدار شد و فرمان داد تا تیر و کمان آورند و آرش را حاضر کردند. آرش در میان ایرانیان بزرگ‌ترین کماندار بود و به نیروی بی‌مانندش تیر را دورتر از همه پرتاب می‌کرد. فرشته‌ی زمین به آرش گفت تا کمان بردارد و تیری به جانب خاور پرتاب کند. آرش دانست که پهنای کشور ایران به نیروی بازو و پَرشِ تیر او بسته است و باید توش و توان خود را در این راه بگذارد. پس برهنه شد و بدن خود را به شاهنشاه و سپاهیان نمود و گفت: ببینید که من تندرستم و هیچ کاستی در تن ندارم. امّا می‌دانم که چون تیر را از کمان رها کنم، همه‌ی نیرویم با تیر از تنم بیرون خواهد رفت و جانم فدای ایران خواهد شد. آنگاه آرش تیر و کمان را برداشت و بر قلّه‌ی کوه دماوند برآمد و به نیروی خداداد تیر را از شست رها کرد و خود بی‌جان بر زمین افتاد. هرمزد، خدای بزرگ، به فرشته‌ی باد فرمان داد تا تیر را نگهبان باشد و از آسیب نگه‌دارد. تیر از بامداد تا نیمروز در آسمان می‌رفت و از کوه و در و دشت می‌گذشت. نیمروز در کنار رود جیحون بر ریشه‌ی درخت گردویی که بزرگ‌تر از آن در عالَم نبود، نشست. آن‌جا را مرز ایران و توران قرار دادند و هر سال به یاد آن روز جشن گرفتند. گویند جشن تیرگان، که در میان ایرانیان باستان معمول بود، از این‌جا پدید آمد.»
از کتاب «داستان‌های ایران باستان»، اثر زنده‌یاد استاد احسان یارشاطر


با کلیک یا لمس تصویر زیر، شنونده‌ی ترانه‌ی «ایران» («خون سیاوش، کمان آرش»)
با آوای روزبه نعمت‌الهی به مدت سه دقیقه خواهید بود.

متاسفانه نام ترانه‌سرا و آهنگ‌ساز این ترانه یافت نشد.
چند مطلب درباره‌ی سازه و کارکرد پل‌ها
با کلیک یا لمس هر یک از تصویرهای زیر مطلبی درباره‌ی ساختار مهندسی و کارکرد پل‌ها برای شما گشوده خواهد شد. لینک تصویر چهارم، مطلبی درباره‌ی شاهکار مهندسی «پل ورسک» است.

روی تصویر کلیک کنید.

روی تصویر کلیک کنید.

روی تصویر کلیک کنید.

روی تصویر کلیک کنید.

روی تصویر کلیک کنید.


معماری نوگرا و نوآورانه
با کلیک یا لمس هر یک از تصویرهای زیر، مطلبی در پیوند با »معماری نوآورانه» برای شما گشوده خواهد شد:
نخست، نوشتاری با عنوان «چگونه خلاقانه معماری کنیم؟»؛ پس از آن، تصاویر، رویکردها و مقاطع یک دفتر کار کوچک؛ سپس، تصاویر و جزییات خانه‌باغی با طراحی رویایی در حومه‌ی اصفهان؛ و در پایان، جزییات طراحی و تصاویر خانه‌ای ویلایی با نام «به یاد رستم»، اجراشده در ابتدای جاده‌ی برقان.


روی تصویر کلیک کنید.

روی تصویر کلیک کنید.

روی تصویر کلیک کنید.

روی تصویر کلیک کنید.

روی تصویر کلیک کنید.

گزینش و گردآوری :
واحد تحریریه و تآمین محتوای وبگاه iiiwe.com