اخبار   
 

 مصوبه‌ی شورای عالی شهرسازی و معماری برای ارگ علی‌شاه

شورای عالی شهرسازی و معماری کشور انجام هر گونه عملیات خاک‌برداری و اقدامات اجرایی برای احداث پارکینگ در محدوده‌ی ارگ علی‌شاه شهر تبریز را ممنوع اعلام کرد. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نشست ۲۴ آبان‌ماه امسال، پس ار شنیدن گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره‌ی اقدامات اجرایی در عرصه و حریم ارگ علی‌شاه و تخریب‌های انجام‌پذیرفته مصوبه‌ای در این زمینه صادر کرد ...

مصوبه‌ی شورای عالی شهرسازی و معماری برای ارگ علی‌شاه

شورای عالی شهرسازی و معماری کشور انجام هر گونه عملیات خاک‌برداری و اقدامات اجرایی برای احداث پارکینگ در محدوده‌ی ارگ علی‌شاه شهر تبریز را ممنوع اعلام کرد. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نشست ۲۴ آبان‌ماه امسال، پس ار شنیدن گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره‌ی اقدامات اجرایی در عرصه و حریم ارگ علی‌شاه و تخریب‌های انجام‌پذیرفته، مقرر کرد:

۱-نظر به اینکه خاکبرداری و اقدامات اجرایی جهت احداث پارکینگ و مستحدثات موجود بدون طی مراحل قانونی و صدور پروانه موجب تخریب عرصه و تزلزل بنیان ارگ علیشاه شده است، هرگونه مداخله از جمله خاکبرداری، تخریب و نوسازی در عرصه و حریم ارگ علیشاه و بنای فتح‌الله یف ممنوع و تعمیر و مرمت بناهای موجود صرفا براساس ضوابط مصوب حرائم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تحت نظارت این سازمان مجاز خواهد بود.
۲-انجام هرگونه عملیات عمرانی در حریم بناهای مذکور منوط به طی مراحل قانونی و کسب مجوز و با نظارت کامل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور خواهد بود.
۳- مکان‌یابی پارکینگ موردنیاز با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در خارج از عرصه و حریم ارگ بنای فتح‌الله یف در کمیسیون ماده ۵ شهر تبریز انجام پذیرد.

example-image
  منبع : روزنامه‌ی دنیای اقتصاد
  13:29   دوشنبه 1 آذر 1395  
 نظرات