اخبار   
 

 «فرآیند صدور پروانه‌ی ساختمانی باید در شورای شهر تصویب شود»

رییس کمیته‌ی معماریِ شورای شهر تهران بر لزوم تصویب فرآیند صدور پروانه‌ از سوی شورای شهر تهران تأکید کرد. علی اعطا در یکصدوپنجاه‌وششمین نشست علنی شورای شهر تهران، در جریان بررسی طرح الزام شهرداری به ارائه‌ی لایحه‌ی فرآیند صدور پروانه‌ی عملیات ساختمانی و گواهی‌های پایان کار ساختمانی، گفت: این طرح در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ با امضای ۱۶ تن از اعضای شورای شهر تقدیم هیأت رییسه شد و پس از ارجاع به کمیسیون شهرسازی، در صحن ارائه خواهد شد ...

«فرآیند صدور پروانه‌ی ساختمانی باید در شورای شهر تصویب شود»

رییس کمیته‌ی معماریِ شورای شهر تهران بر لزوم تصویب فرآیند صدور پروانه‌ از سوی شورای شهر تهران تأکید کرد. علی اعطا در یکصدوپنجاه‌وششمین نشست علنی شورای شهر تهران، در جریان بررسی طرح الزام شهرداری به ارائه‌ی لایحه‌ی فرآیند صدور پروانه‌ی عملیات ساختمانی و گواهی‌های پایان کار ساختمانی، گفت: این طرح در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ با امضای ۱۶ تن از اعضای شورای شهر تقدیم هیأت رییسه شد و پس از ارجاع به کمیسیون شهرسازی، در صحن ارائه خواهد شد. وی افزود: در بحث صدور پروانه عملیاتی ساختمانی و گواهی‌های صادر شده تاکنون فرآیند به تایید شورا نرسیده و ما در حوزه نظارتی به عنوان نمایندگان مردم مبنا و معیار روشنی نداریم تا گام‌های مختلف فرآیند را بررسی کنیم. و ببینیم در مناطق این روند براساس مبنای مشخص پیگیری می‌شود یا خیر.

رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بعضا در مناطق مختلف وحدت رویه وجود ندارد و در برخی از بخش‌ها فرآیند غیر شفاف صورت می‌گیرد. از طرفی در شورای شهر نیز روشن نیست که کمیسیون توافقات کجای فرآیند صدور پروانه قرار دارد. و یا در چه مرحله شوراهای معماری ورود می‌کنند و حدود اختیارات آنها چیست. بنابراین در طول فرآیند نمی‌توانیم نظارت کافی داشته باشیم. وی ادامه داد: رویکردها باید به گونه‌ای باشد که زمانبندی مشخصی وجود داشته باشد. و بخش‌های اضافی حذف شود و از اعمال سلیقه جلوگیری کنیم. این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: همه گواهی ساختمانی وپروانه‌ها همچنین مقاوم سازی و گواهی پایان کار و عدم خلافی فرآیند آن باید به تصویب شورا برسد.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

  منبع : خبرگزاری ایسنا
  12:15   یکشنبه 30 تیر 1398  
 نظرات