اخبار   
 

 چگونگی عملکرد دبیرخانه‌های کمیسیون‌های ماده‌ی ۵ شهرهای کشور

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استانداران و رؤسای شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان‌های سراسر کشور، مصوبه‌ی شورا را درباره‌ی نحوه‌ی عملکرد دبیرخانه‌های کمیسیون‌های ماده‌ی ۵ با تأکید بر انتشار مصوبات کمیسیون ماده‌ی ۵ در رسانه‌های همگانی، ابلاغ کرد ...

چگونگی عملکرد دبیرخانه‌های کمیسیون‌های ماده‌ی ۵ شهرهای کشور
■ تأکید بر انتشار دستورجلسه‌ها و مصوبه‌های کمیسیون‌های ماده‌ی ۵ در رسانه‌ها


دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استانداران و رؤسای شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان‌های سراسر کشور، مصوبه‌ی شورا را درباره‌ی نحوه‌ی عملکرد دبیرخانه‌های کمیسیون‌های ماده‌ی ۵ با تأکید بر انتشار مصوبات کمیسیون ماده‌ی ۵ در رسانه‌های همگانی، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استانداران و روسای شواری برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های سراسر کشور، مصوبه شورا را درباره نحوه عملکرد دبیرخانه‌های کمیسیون ماده ۵ شهرهای کشور ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به استانداران استان‌های سراسر کشور آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۵.۱۰.۶، پس از استماع گزارش دبیرخانه پیرامون نحوه عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ضمن تقدیر از فعالیت‌های انجام شده در اغلب استان‌های کشور و در راستای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر کرد:

۱. تاکید مجدد بر لزوم انتشار دستور جلسات و مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ در رسانه‌های عمومی و پرتیراژ محلی در راستای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور امکان اطلاع‌رسانی عمومی موضوعات مرتبط با کمیسیون‌های ماده ۵ (از مرحله طرح موضوع تا مرحله تصمیم‌گیری و صدور مصوبه)، ایجاد زمینه ورود مردم و سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد به فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری در مورد طرح‌های تفصیلی شهری و ارتقای اعتماد عمومی به تصمیمات مراجع حاکمیتی به منظور تقویت اعتبار این تصمیمات.

۲. ضرورت آگاهی عموم مردم پیرامون موضوعات مرتبط با شهرسازی و حقوق متقابل شهر و شهروند و از جمله ماهیت و وظایف کمیسیون‌های ماده ۵ از طریق دبیرخانه شورای عالی و لزوم ارایه گزارش‌های دوره‌ای به شورای‌عالی در همین خصوص.


  منبع : وزارت راه و شهرسازی
  18:36   چهارشنبه 22 دی 1395  
 نظرات