اخبار   
 

 جلوگیری از ایجاد خیابانی تازه در حریم نقش‌جهان اصفهان

معاون معماری و شهرسازیِ وزیر طی نامه‌ای به سرپرست اداره‌ی کل راه و شهرسازی استان اصفهان، خواستار جلوگیری از هرگونه اقدام اجرایی در خیابان موسوم به «آقانورالله نجفی» در محدوده‌ی بافت تاریخی اصفهان و میدان نقش‌جهان شد ...

جلوگیری از ایجاد خیابانی تازه در حریم نقش‌جهان اصفهان

معاون معماری و شهرسازیِ وزیر طی نامه‌ای به سرپرست اداره‌ی کل راه و شهرسازی استان اصفهان، خواستار جلوگیری از هرگونه اقدام اجرایی در خیابان موسوم به «آقانورالله نجفی» در محدوده‌ی بافت تاریخی اصفهان و میدان نقش‌جهان شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به دنبال گزارش‌های دریافت شده درباره اقدامات اجرایی به منظور بازگشایی خیابان موسوم به آقانورالله نجفی در محدوده بافت تاریخی اصفهان و حریم میدان نقش جهان، محمد سعید ایزدی معاون شهرسازی و معماری در نامه‌ای به امیرخانی سرپرست اداره راه و شهرسازی استان اصفهان با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر در نقش و عملکرد و عرض شبکه معابر و بازگشایی معبر جدید و یا حذف معابر موجود در بافت های تاریخی مغایرت اساسی است، دستور ممانعت از هرگونه اقدام اجرایی را صادر کرد.

وی در این نامه همچنین به سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تاکید کرد: گزارش کاملی از وضع موجود و اقدامات صورت گرفته در محدوده مذکور را حداکثر ظرف مدت یک هفته به این معاونت ارسال کنید.

در بخشی از نامه معاون معماری و شهرسازی به سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان آمده است: با عنایت به گزارش‌های واصله در خصوص اقدامات اجرایی به منظور بازگشایی خیابان موسوم به آقا نورالله نجفی در محدوده بافت تاریخی اصفهان و حریم میدان نقش جهان، چنانکه مستحضرید به استناد مصوبه مورخ ۱۳۹۴.۷.۲۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ابلاغ محدوده بافت فرهنگی تاریخی ۱۶۸ شهر کشور و با توجه به بند ۳-۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۱۳۹۴.۶.۳۰، موضوع دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت های اساسی طرح های توسعه و عمران شهری، مبنی بر اینکه «هرگونه تغییر در نقش و عملکرد و عرض شبکه معابر و بازگشایی معبر جدید و یا حذف معابر موجود در بافت های تاریخی مغایرت اساسی است»، انجام اقدام پیش گفته مغایرت اساسی محسوب شده و انجام آن مستلزم رعایت مراتب قانونی است.

همچنین در ادامه نامه ذکر شده است: با عنایت به بخشنامه شماره ۰۰۸ / ۱۶ / م و / ۹۷ مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۱ در خصوص لزوم نظارت دقیق ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، بر کلیه اقدامات عمرانی در محدوده‌های تاریخی شهرها (فارغ از وظایف دستگاه های متولی بافت ها و آثار تاریخی) خواهشمند است دستور فرمایید گزارش کاملی از وضع موجود و اقدامات صورت گرفته در محدوده مذکور را حداکثر ظرف مدت یک هفته به این معاونت ارسال نموده و از هر گونه اقدام اجرایی، پیش از طی مراحل بررسی و تصویب، وفق گردش کار مغایرت اساسی، ممانعت به عمل آورید.

  منبع : وزارت راه و شهرسازی
  12:27   چهارشنبه 12 دی 1397  
 نظرات