اخبار   
 

 «گذر آقانجفی» به آزمون دکتری راه یافت

درحالی‌که میراث فرهنگی و مدیریت شهریِ اصفهان، بارها و بارها کوشیده‌اند طرح «گذر آقانجفی» را رخدادی معمولی در سطح شهر جلوه دهند، این‌بار طراحانِ پرسش‌های آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ در رشته‌ی مرمت و احیای بناهای تاریخی این پروژه‌ی مداخله‌گرایانه را در زمره‌ی پرسش‌ها قرار داده‌اند، تا نشان بدهند که اعضای جامعه‌ی علمی در سطوح بالای کارشناسی نیز همگام و همسو با پویش‌های همگانی همچون «نه به گذر آقانجفی»، با خودسری‌ها و کارهای غیراصولیِ مدیریت شهری مخالف‌اند ...

«گذر آقانجفی» به آزمون دکتری راه یافت
■ همسوییِ طراحانِ آزمون دکتریِ مرمت با پویش‌های همگانیِ مخالفت با خودسری‌های مدیریت شهری


درحالی‌که میراث فرهنگی و مدیریت شهریِ اصفهان، بارها و بارها طرح «گذر آقانجفی» را طرحی مسکوت‌مانده در طول سال‌های گذشته دانسته‌اند و حتی گاهی کوشیده‌اند تا آن را رخدادی معمولی در سطح شهر جلوه دهند، این‌بار طراحانِ پرسش‌های آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ در رشته‌ی مرمت و احیای بناهای تاریخی این پروژه‌ی مداخله‌گرایانه را در زمره‌ی پرسش‌ها قرار داده‌اند، تا نشان بدهند که اعضای جامعه‌ی علمی در سطوح بالای کارشناسی نیز همگام و همسو با پویش‌های همگانی همچون «نه به گذر آقانجفی»، با خودسری‌ها و کارهای غیراصولیِ مدیریت شهری مخالف‌اند.

به گزارش ایسنا، فعالیت شهرداری منطقه ۳ اصفهان در محدوده بافت تاریخی دارای ارزش پشت مسجد شیخ لطف‌الله در چند ماه قبل، باعث شد تا بار دیگر موضوع ساخت گذر آقانجفی در این منطقه پس از چند سال سکوت، دوباره مطرح شود، حتی محمدسعید ایزدی، معاون سابق معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پس از بازدید میدانی از گذر آقانجفی، دوباره به توقف پروژه دستور دهد، تا بعد از بررسی و تائید طرح ارسالی شهرداری اصفهان از سوی سازمان میراث فرهنگی استان، طرح برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی درباره چگونگی ادامه فعالیت در این بخش از بافت تاریخی شهر اصفهان به شورای عالی معماری و شهرسازی به‌عنوان تنها مرجع قانونی تصمیم‌گیری در این زمینه داده شود تا درباره‌ ساخت گذر در این بخش از بافت تاریخی شهر تصمیم‌گیری شود.

با این وجود و بعد از ارسال سه نامه از پویش مردمی «#نه به گذرآقانجفی» به دفتر علی‌اصغر مونسان، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و درخواست برای کنار گذاشتن تعارف‌ها از سوی معاون میراث فرهنگی در مقابل برخورد با مساله احداث گذر آقانجفی و تقاضا از معاونت میراث فرهنگی کشور برای کنار گذاشتن تعارف‌های سازمانی، اداری و شخصی و وارد شدن به موضوع با قاطعیت و جدیت تمام، هنوز هیچ طرحی هم از شهرداری اصفهان به نهادهای مربوط ارسال نشده است.

از سوی دیگر این اتفاق آن‌قدر از نظر استادان دانشگاه و کارشناسان این حوزه، حائز اهمیت بوده که یکی از پرسش‌ها در آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی که سوم اسفندماه در سراسر کشور برگزار شد، به گذر نورالله نجفی اصفهان اختصاص داده شد.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.
پرسش ۵۴ این آزمون این‌گونه مطرح شده بود:
«گذر آقانورالله نجفی در اصفهان، به چه دلایلی مغایرت اساسی با مبانی تاریخی و فرهنگی شهر تاریخی دارد؟
۱) تسهیل حرکت سواره، رونق اقتصادی، سیما و منظر جدید
۲) تسهیل حرکت سواره، رونق فرهنگی، انعطاف در اصالت و کاربرد
۳) ایجاد گسست تاریخی، رونق و پویایی فرهنگی، تسهیل حرکت سواره
۴) ایجاد گسست تاریخی، تشویق سوداگری شهری، تغییر بنیادین در اصالت


براساس اعلام پویش «#نه‌_به‌_گذرآقانجفی»، گزینه‌ی چهار، پاسخِ این پرسش بوده است.

به نظر می‌رسد طرح مسئله‌ای که کمتر از دو ماه از مطرح شدن مجدد آن در محافل علمی این رشته می‌گذرد، نشان می‌دهد که طراحان سوال آزمون که قطعاً از استادان رده‌بالای این رشته هستند، در کنار تمام مباحث علمی، برای مسائل روز هم اهمیت ویژه‌ای قائل‌اند و از متقاضیان ورود به عرصه‌های علمی هم مشارکت و اطلاع از مسائل روز مرتبط با رشته مرمت را انتظار دارند.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

  منبع : خبرگزاری ایسنا
  14:18   سه شنبه 7 اسفند 1397  
 نظرات