اخبار   
 

 ۶ ابلاغیه جدید آخوندی به سازمان نظام مهندسی

وزیر راه و شهرسازی ۶ مورد مربوط به موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه‌ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را برای اجرا به سازمان نظام مهندسی ابلاغ کرد...

۶ ابلاغیه جدید آخوندی به سازمان نظام مهندسی

وزیر راه و شهرسازی ۶ مورد مربوط به موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه‌ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را برای اجرا به سازمان نظام مهندسی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظریه وزیر راه و شهرسازی موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه‌ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ در شش موضوع ابلاغ شده است که متن کامل آنها به ترتیب در زیر آمده است:

در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در موضوع تصدی اعضای هیات رییسه سازمان استان در زمان خروج یک یا چند نفر از این هیات، با توجه به ماده ۷۱ آیین نامه و تبصره های الحاقی بعدی آن، چون مدت تصدی فوق یک سال است که از ابتدای تصدی هیات رییسه محاسبه می شود، لذا عضویت شخص یا اشخاص جایگزین اعم از عضویت اولیه یا ثانوی (به علت فوت، حجر یا تعلیق یا لغو عضویت) تا سقف یک سال مذکور و به صورت ترمیمی خواهد بود و در پایان یک سال مذکور، هیات مدیره کلیه اعضای هیئت رییسه سازمان استان را با لحاظ ترتیبات قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی انتخاب خواهد کرد.

در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در موضوع اشتغال اعضای هیات مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سمت ها و پست های مختلف سازمان استان از قبیل سمت ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیات مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان می گردد، لذا تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نیست.

اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یاد شده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور می باشند. لذا باید موضوع در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید.حضور موظف و تمام وقت رییس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است.

در خصوص ابهام پیش آمده نسبت به عبارت "موافقت نظام مهندسی استان" موضوع ماده ۴۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در فرایند تغییر اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به استان دیگر ریال منظور از عبارت مذکور صرفا حصول اطمینان از رعایت تبصره‌هایده ماده ۶ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان می‌باشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسی و شمول اصل عدم اختیار در خصوص وظایف و اختیارات هیأت مدیره مجاز به وضع مدیره مجاز به وضع شرایط و ضوابط اضافه بر قانون یا اعمال تشخیص و سلایق خود در پذیرش عضو انتقالی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی باشد.

عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین در هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای سمت های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.

داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی، کاردانی یا معمار تجربی، همچنین پروانه مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیه امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و سایر خدماتی که داشتن پروانه های مذکور برای آنها ضرورت دارد، الزامی است همچنین تصدی سمت های عضویت در هیئت مدیره، بازرسی و عضویت در شورای انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دوره تصدی سمت های فوق در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سمت های مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمانی استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن می باشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمت های فوق از شخص ذیربط ساقط می گردد.

نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصا و مقرر نشده است.

بدیهی است سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نیستند.

  منبع : مهر
  17:42   یکشنبه 28 دی 1393  
 نظرات    
 
رابین صدیق پور 12:39 دوشنبه 29 دی 1393
4
 رابین صدیق پور
با درود.
از اینکه فرد فرهیخته و باتجربه ای مثل آقای دکتر آخوندی، چند معضل مهم جامعه و مهندسان را به این گونه برطرف کردند، از ایشان سپاسگزارم.
محمدرضا جمشیدیان 21:24 دوشنبه 29 دی 1393
1
 محمدرضا جمشیدیان
حرکت آقای دکتر آخوندی و همکارانشان واقعا جای تقدیر دارد اما در بخشی از متن آمده است ....

نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصا و مقرر نشده است. .......

به نظرم بر اساس همین استدلال باید انتخاب مهندس ناظر را نیز به کارفرما می سپردند و بساط این داستان ارجاع نظارت را هم جمع می کردند.
اگر سازمان های نظام مهندسی واقعاً نگران کیفیت نظارت بر ساخت و ساز هستند می توانند شرکت ها یا تشکل هائی را خود سازماندهی کنند که در محدوده وظائف و اختیارات سازمان به نظارت عالیه بر کار مهندسین ناظر بپردازند.

فریبرز وفاجو 23:02 دوشنبه 29 دی 1393
0
 فریبرز وفاجو
امیدواریم سازمان های نظآم مهندسی استان ها به این ابلا غیه توجه لازم را داشته باشند واز اقدامات سلیقه ای همانند ان چه در قم صورت می گیرد خوذاری کنند
علی اکبر صحافی پور 07:24 سه شنبه 30 دی 1393
0
 علی اکبر صحافی پور
بسمه تعالی
قدردانی از اقدام شایسته جناب آقای دکتر آخوندی، ابتدا می بایست وضعیت سازمان نظام مهندسی مشخص شود که آیا یک سازمان دولتی ، صنفی ، سندیکا ، غیرانتفاعی ، مردم نهاد و یا یک اتحادیه است؟ و آیا پاسخگویی سازمان بازرسی است و یا نهادی دیگر؟ تکلیف وجوه کلان متعلق به اعضاء نزد سازمان چیست؟
رابین صدیق پور 16:32 سه شنبه 30 دی 1393
1
 رابین صدیق پور
درود.
نظارت یک کار حاکمیتی است که به منظور اطمینان از ساخت سازه های امن انجام می گیرد.
انتخاب ناظر توسط خود کارفرما، نقض غرض است.
کارفرما می تواند کیفیت پروژه خود را با انتخاب عوامل اجرایی خبره بالا ببرد.
محمدرضا جمشیدیان 21:56 سه شنبه 30 دی 1393
1
 محمدرضا جمشیدیان
رابین عزیز
«حاکمیت می تواند و باید نظارت کند» با «نظارت یک کار حاکمیتی است» متفاوت است.
جمله اول کاملا صحیح است اما جمله دوم فقط بخشی از واقعیت را گزارش می کند.
«هر شخص حقیقی یا حقوقی» با تعریفی که ما از «نظارت» می شناسیم می تواند «ناظر» باشد.
این به قراردادی بستگی دارد که «کارفرما» و «ناظر» با یکدیگر امضا می کنند.
چرا مهندسین بخش خصوصی امکان «نظارت» ندارند؟
مگر وقتی حاکمیت «نظارت» می کند، انسانهائی قدیس را از آسمان ها برای این کار مامور می کند؟
ناظرین بخش دولتی نیز از مهندسین همکار خود ما هستند. به همان اندازه که ما ممکن است خطاکار باشیم، آنان نیز امکان خطا دارند.
اما این که «نظارت» را منحصر به «حاکمیت» کنیم، در واقع سلامت خودمان و همکارانمان را زیر سوال برده ایم.  انگشت اتهام را به سوی پاکترین و زحمت کش ترین صنف مهندسین ساختمان، «مهندسین ناظر» اشاره کرده ایم.
این درحالی است که لغزش پذیری حاکمیت در امور محوله نیز بسیار محتمل است. شواهد غیرقابل انکار در این مورد وجود دارد.
به هرحال از شرکت شما و مهندس صحافی پور عزیز در این گفت و گو ممنونم.