اخبار   
 

 الگوی مدیریت نوسازی بافت فرسوده

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به بازدیدهای میدانی از محلات فرسوده سطح شهر تهران، از تهیه و تدوین الگوی مدیریت نوسازی بافت های فرسوده خبر داد...

علیرضا جعفری با اشاره به افزایش بازدیدهای میدانی در سطح مناطق و محلات فرسوده، گفت: ضروری است در این راستا برنامه ریزی برای هدایت بودجه مناطق به سمت نوسازی و همچنین ارائه برنامه های موضوعی و موضوعی در سطح محلات با قوت بیشتر دنبال شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران افزود: در این راستا و به منظور انجام بازدیدهای میدانی از محلات فرسوده، کمیته ای متشکل از نمایندگان معاونت های شهرسازی و معماری، نوسازی مردمی و مشارکت های اجتماعی و برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان با همکاری شهرداران نواحی در مناطق شهر تهران بطور مستمر تشکیل می شود.

جعفری با اشاره به تاکید شهردار تهران در حوزه نوسازی تصریح کرد : با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم توجه به نوسازی بافت های فرسوده ، تهیه و تدوین الگوی مدیریت نوسازی بافت های فرسوده توسط سازمان نوسازی شهر تهران از جمله اقدامات در دست انجام این سازمان است.

وی در ادامه اظهار کرد : توجه به الگوی مدیریت نوسازی، ارائه برنامه های عملیاتی بر مبنای برنامه پنج ساله ارائه شده به شورای اسلامی شهر تهران، ارائه برنامه های توسعه محله ای، توجه به رویکرد حمایتی از بخش خصوصی، جلب مشارکت شهروندان در حوزه نوسازی و تبدیل سازمان نوسازی به سازمان هماهنگ کننده ظرفیت ها و بازیگران فعال در عرصه نوسازی برای انجام مأموریت ها از دیگر مباحث مورد اهمیت در این حوزه است.
  منبع : ارسال شده توسط محمدحسین مسعودی
  07:03   دوشنبه 30 دی 1392  
 نظرات