اخبار   
 

 برنامه‌ی درسی ارشد «مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی» بازنگری شد

برنامه‌ی درسی بازنگری‌شده‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد «مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی» دانشگاه تربیت مدرس به تصویب رسید. مدیر گروه تبدیل انرژی این دانشگاه، گذشتِ بیش از پنج سال از تاریخ تصویب برنامه‌ی درسی رشته‌ی یادشده، لزوم ارتقای کیفی برنامه درسی و انطباق آن با نیازهای جامعه را از دلایل توجیهی بازنگری برنامه‌ی درسی دوره‌ی کارشناسی ارشد «مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی» عنوان کرد ...

برنامه‌ی درسی ارشد «مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی» بازنگری شد

برنامه‌ی درسی بازنگری‌شده‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد «مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی» دانشگاه تربیت مدرس به تصویب رسید. به گزارش ایسنا، دکتر پاسدار شهری، مدیر گروه تبدیل انرژی این دانشگاه در نشست اخیر شورای دانشگاه، گذشتِ بیش از پنج سال از تاریخ تصویب برنامه‌ی درسی رشته‌ی یادشده، لزوم ارتقای کیفی برنامه درسی و انطباق آن با نیازهای جامعه، به‌کارگیری منابع جدید درسی و موضوعات جدید علمی و تغییرات ساختاری در برنامه درسی رشته به منظور کارآیی بیش‌تر آن را از دلایل توجیهی بازنگری برنامه‌ی درسی دوره‌ی کارشناسی ارشد «مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی» عنوان کرد.

وی با اشاره به سابقه بازنگری برنامه درسی این رشته، تصریح کرد: برنامه درسی مصوب رشته، در تاریخ ۹۲/۴/۹ در شورای عالی برنامه‌ریزی به تصویب رسیده بود که گروه با توجه به گذشت پنج سال از تصویب برنامه درسی قبلی، مجدداً اقدام به بازنگری در برنامه درسی خود کرده است.

دکتر شهری افزود: برنامه درسی بازنگری شده دوره شامل ۱۲ واحد درس الزامی، ۱۲ واحد درس اختیاری، ۲ واحد سمینار و ۶ واحد پایان‌نامه است.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، در ادامه پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورای دانشگاه، برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد «مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی» با اکثریت آرا به تصویب رسید.

  منبع : خبرگزاری ایسنا
  07:54   یکشنبه 9 تیر 1398  
 نظرات