اخبار   
 

 آلودگی آب‌های لوله‌کشی به میکروپلاستیک‌ها

وجود آلودگی‌های میکروپلاستیکی در آب‌های لوله‌کشی سراسر جهان کارشناسان را بر آن داشته تا در مورد تأثیرات آن‌ها بر تندرستی پژوهش و بررسی کنند. به گزارش ایسنا، بررسی روی نمونه‌های آب لوله‌کشی از چندین کشور در سراسر جهان، حاکی از آن است که در مجموع ۸۳درصد این نمونه‌ها به میکروپلاستیک‌ها آلوده هستند ...

آلودگی آب‌های لوله‌کشی به میکروپلاستیک‌ها

وجود آلودگی‌های میکروپلاستیکی در آب‌های لوله‌کشی سراسر جهان کارشناسان را بر آن داشته تا در مورد تأثیرات آن‌ها بر تندرستی پژوهش و بررسی کنند. به گزارش ایسنا، بررسی روی نمونه‌های آب لوله‌کشی از چندین کشور در سراسر جهان، حاکی از آن است که در مجموع ۸۳درصد این نمونه‌ها به میکروپلاستیک‌ها آلوده هستند.

به گفته کارشناسان، بالاترین نرخ آلودگی در بین کشورهای تحت مطالعه مربوط به آمریکا بوده که ۹۴ درصد گزارش شده و سطح بالایی از میکروپلاستیک‌ها در نمونه‌های آب گرفته شده در مناطقی از جمله ساختمان کنگره نیز وجود داشته است. همچنین لبنان و هند در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

کشورهای اروپایی همچون انگلیس، آلمان و فرانسه از پایین‌ترین نرخ آلودگی برخوردار بودند اما این رقم ۷۲ درصد بوده است.

به گزارش روزنامه گاردین، بررسی جدید نشان دهنده وجود سطح فراگیری از آلودگی میکروپلاستیکی در محیط زیست جهانی است. مطالعات پیشین نیز روی آلودگی پلاستیکی در اقیانوس‌ها تمرکز داشته که نشان می‌دهد افراد از طریق خوراکی‌های دریایی آلوده میکروپلاستیک‌ها را وارد بدن خود می‌کنند.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود.

  منبع : خبرگزاری ایسنا
  15:06   چهارشنبه 15 شهریور 1396  
 نظرات