اخبار   
 

 با هم در روزهای سخت ...

پاییزی سخت را از سر گذرانده‌ایم ... طبیعی‌ست که دست و دلمان به کاری نرود ... اما ناگزیریم از ادامه دادن ... راستش را بخواهید، دل و دماغی برای برگزاری جشنواره نداریم. اما شما هم پیامتان را به ما رسانده‌اید و درخواست تخفیف داشته‌اید، چراکه اوضاع اقتصادی خوب نیست و کارفرمایانتان هم منتظرند ... برای همراهی با شما قیمت‌ها را کاهش داده‌ایم و در حد امکان، کیف پولتان را شارژ کرده‌ایم تا هم روند خرید شما را تسهیل کرده باشیم و هم خودمان بتوانیم روزهای سخت را از سر بگذرانیم ...

  منبع : گروه نرم‌افزاری سازه
  19:45   شنبه 5 آذر 1401  
 نظرات