اخبار   
 

 به پیشواز روز مهندسی: برترین‌های علوم مهندسی کشور تجلیل می‌شوند

نکوداشت شانزدهمین دوره‌ی روز مهندسی و مراسم هشتمین دوره‌ی تجلیل از چهره‌های برگزیده‌ی مهندسی کشور، ۵ اسفند ۱۳۹۸ در فرهنگستان علوم برگزار می‌شود. دکتر مجیدرضا آیت‌الهی، نامزد شاخه‌ی مهندسی مکانیک،‌ دکتر امیرحسین کوکبی، نامزد شاخه‌ی مهندسی مواد و معدن، دکتر داریوش مولا، نامزد شاخه‌ی مهندسی شیمی و دکتر فریدون کیانفر، نامزد شاخه مهندسی صنایع، از سوی فرهنگستان علوم به عنوان استادان برجسته‌ی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم تقدیر می‌شوند ...

به پیشواز روز مهندسی: برترین‌های علوم مهندسی کشور تجلیل می‌شوند

نکوداشت شانزدهمین دوره‌ی روز مهندسی و مراسم هشتمین دوره‌ی تجلیل از چهره‌های برگزیده‌ی مهندسی کشور، ۵ اسفند ۱۳۹۸ در فرهنگستان علوم برگزار می‌شود. دکتر مجیدرضا آیت‌الهی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، نامزد شاخه‌ی مهندسی مکانیک،‌ دکتر امیرحسین کوکبی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، نامزد شاخه‌ی مهندسی مواد و معدن، دکتر داریوش مولا، استاد دانشگاه شیراز، نامزد شاخه‌ی مهندسی شیمی و دکتر فریدون کیانفر، استاد دانشگاه صنعتی شریف، نامزد شاخه مهندسی صنایع، از سوی فرهنگستان علوم به عنوان استادان برجسته‌ی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم تقدیر می‌شوند.

"مهندس جمشید بردبار، نامزد شاخه مهندسی برق و کامپیوتر"، "دکتر رامین خسروخاور، نامزد شاخه مهندسی شیمی" و "مهندس علیرضا مقصودی، نامزد شاخه مهندسی مواد و معدن" از جمله مهندسان برجسته این دوره هستند که از سوی فرهنگستان علوم تعیین شده و مورد تقدیر قرار می‌گیرند. پژوهشگران جوان برجسته این دوره از گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم شامل "دکتر بهنام محمدی ایواتلو، دانشیار دانشگاه تبریز، نامزد شاخه مهندسی برق و کامپیوتر"، "دکتر میرسامان پیشوایی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، نامزد شاخه مهندسی صنایع"، "دکتر فرزاد خدابخشی، استادیار دانشگاه تهران، نامزد شاخه مهندسی مواد و معدن "، "دکتر ماشاءالله رضا کاظمی، دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود، نامزد شاخه مهندسی شیمی" و "دکتر تورج نصرآبادی، دانشیار دانشگاه تهران، نامزد شاخه مهندسی محیط زیست و انرژی" هستند.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

  منبع : خبرگزاری ایسنا
  11:16   یکشنبه 6 بهمن 1398  
 نظرات