اخبار   
 

 جزیره‌ی ابوموسی با زمین‌لرزه‌ای ۳.۹ریشتری لرزید

بزرگ‌ترین زمین‌لرزه‌ی هفته‌ی گذشته در «لیکک» استان کهگیلویه و بویراحمد با بزرگای ۴.۶ ریشتر به ثبت رسید، ضمن آن که جزیره‌ی ابوموسی در استان هرمزگان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۹ ریشتر لرزید. به گزارش ایسنا، افزون بر این‌ها، در مهرانِ استان ایلام زمین با لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱، در محمله‌ی استان فارس با بزرگای ۳.۲، و در بازار جمعه‌ی استان گیلان با بزرگای ۳ ریشتر لرزید ...

جزیره‌ی ابوموسی با زمین‌لرزه‌ای ۳.۹ریشتری لرزید
■ بررسی رخدادهای لرزه‌ایِ هفته‌ی گذشته
■ ثبت بزرگ‌ترین زمین‌لرزه‌ی هفته در «لیکک»


بزرگ‌ترین زمین‌لرزه‌ی هفته‌ی گذشته در «لیکک» استان کهگیلویه و بویراحمد با بزرگای ۴.۶ ریشتر به ثبت رسید، ضمن آن که جزیره‌ی ابوموسی در استان هرمزگان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۹ ریشتر لرزید. به گزارش ایسنا، افزون بر این‌ها، در مهرانِ استان ایلام زمین با لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱، در محمله‌ی استان فارس با بزرگای ۳.۲، و در بازار جمعه‌ی استان گیلان با بزرگای ۳ ریشتر لرزید. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه، ۱۶ آذر

در گالیکش استان گلستان زلزله ۲.۵، در قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۷، در سرو استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶، در پل سفید استان مازندران زلزله ۲.۶، در سیرجان استان کرمان زلزله ۲.۹، در سراب‌باغ استان ایلام زلزله ۲.۹ و در تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

یک‌شنبه، ۱۷ آذر

در "ترکمانچای" استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۸، "نیر" استان اردبیل زلزله ۲.۵، "پاریز" استان کرمان زلزله ۲.۶، "ترک" استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۷ رخ داد. در مهران استان ایلام زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد و کانون این زمین‌لرزه در ۲۷ کیلومتری مهران،۳۵ کیلومتری ارکواز و ۴۰ کیلومتری پهله این استان بوده است.

دوشنبه، ۱۸ آذر

در این روز کاکی استان بوشهر با زلزله ۲.۵، ترکمانچای استان آذربایجان شرقی با زلزله ۲.۹، سنخواست استان خراسان شمالی با زلزله ۲.۶، گزیک استان خراسان جنوبی با زلزله ۲.۹، چلمردی استان مازندران با زلزله ۲.۵، هجدک استان کرمان با زلزله ۲.۷ و ایذه استان خوزستان با زلزله ۲.۹ لرزید.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.
سه‌شنبه، ۱۹ آذر

در بهاباد استان یزد زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۴۸ کیلومتری بهاباد و ۱۰۴ کیلومتری ساغند استان یزد و۹۱ کیلومتری کوهبنان استان کرمان گزارش شد. لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله‌ای به بزرگای ۴.۶ در عمق ۲۱ کیلومتری را تجربه کرد که کانون آن در ۱۵ کیلومتری لیکک، ۲۲ کیلومتری لنده و ۳۳ کیلومتری قلعه رئیسی این استان بوده است. زلزله‌های ۲.۷، ۴ در عمق ۱۲ کیلومتری، سه زلزله ۲.۵، ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است. در پاریز استان کرمان زلزله ۲.۵،‌ایذه استان خوزستان زلزله ۲.۵ و ۲.۷، ترکمانچای استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۷ به ثبت رسید. در نجف شهر استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد و کانون این زلزله در ۴۰ کیلومتری نجف شهر، ۴۱ کیلومتری سیرجان و ۴۹ کیلومتری زیدآباد این استان بوده است.

چهارشنبه، ۲۰ آذر

گلمورتی استان خراسان شمالی با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون این زلزله در ۵۰ کیلومتری گلمورتی استان سیستان و بلوچستان و ۷۸ کیلومتری چاه‌داد خدا و ۷۸ کیلومتری زهکلوت استان کرمان بوده است. در سرو آباد استان کردستان زلزله ۲.۹ و بزنجان کرمان زلزله ۲.۷ رخ داد.

پنج‌شنبه، ۲۱ آذر

در گزیک استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۹، جنگل استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶، حصارگرمخان استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵، شول آباد استان لرستان زلزله ۲.۸ و قصرقند استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید. جزیزه ابوموسی استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون این زمین‌لرزه در ۲۹ کیلومتری جزیره ابوموسی، ۴۶ کیلومتری جزیره تنب بزرگ و ۵۱ کیلومتری بندر لنگه این استان بوده است. هجدک استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون این زمین لرزه در ۱۸ کیلومتری هجدک، ۳۲ کیلومتری چترود و ۳۹ کیلومتری کاظم آباد این استان گزارش شد. محمله استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۶ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این زمین لرزه در ۱۰ کیلومتری محمله، ۱۵ کیلومتری علامرودشت و ۲۸ کیلومتری وراوی این استان به ثبت رسید.

آدینه، ۲۲ آذر

در این روز در منطقه سامن استان همدان زلزله ۲.۹، هجدک استان کرمان زلزله ۲.۵ و چمستان استان مازندران زلزله ۲.۷ رخ داد. بازار جمعه استان گیلان نیز با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۷ کیلومتری زمین لرزید و کانون این رخداد لرزه ای در ۹ کیلومتری بازارجمعه، ۹ کیلومتری رضوانشهر و ۱۳ کیلومتری ماسال این استان بوده است.

  منبع : خبرگزاری ایسنا
  14:25   شنبه 23 آذر 1398  
 نظرات