اخبار   
 

 دانشگاه صنعتی اصفهان به تراز جهانی دست یافت

بر پایه‌ی نتایج طرح ارتقای پنج دانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین‌المللی، دانشگاه صنعتی اصفهان در دو شاخصِ «شمار مقالاتِ پُرارجاع به اعضای هیأت علمی» و «سرانه‌ی فرصت مطالعاتی خارج از کشور» در رتبه نخست، و در شاخصِ «نسبت تعداد ارجاعات مقاله‌های چاپ‌شده» در رتبه‌ی دوم، و در شاخصِ «شمار شرکت‌های زایشی» در جایگاه سوم کشور است ...

دانشگاه صنعتی اصفهان به تراز جهانی دست یافت

بر پایه‌ی نتایج طرح ارتقای پنج دانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین‌المللی، دانشگاه صنعتی اصفهان در دو شاخصِ «شمار مقالاتِ پُرارجاع به اعضای هیأت علمی» و «سرانه‌ی فرصت مطالعاتی خارج از کشور» در رتبه نخست، و در شاخصِ «نسبت تعداد ارجاعات مقاله‌های چاپ‌شده» در رتبه‌ی دوم، و در شاخصِ «شمار شرکت‌های زایشی» در جایگاه سوم کشور است. برابر اعلام معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بر مبنای نتایج طرح ارتقای پنج دانشگاه و پنج پژوهشگاه برترکشور به تراز بین المللی در سال ۹۷که طی دوسال گذشته به اجراء درآمده است، دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، در رده های اول تا ششم کشور قرار گرفته اند. به گزارش ایسنا، بر این اساس، در شاخص تعداد مقالات پرارجاع به اعضای هیئت علمی در پنج سال اخیر، دانشگاه صنعتی اصفهان در صدر کشور بوده و دانشگاه های صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر در رده های بعدی قرار دارند.

در شاخص نسبت تعداد ارجاعات مقالات چاپ شده در این مدت نیز، دانشگاه صنعتی اصفهان پس از دانشگاه صنعتی شریف در رتبه دوم و جایگاه سوم این رده بندی نیز به دانشگاه امیرکبیر اختصاص دارد. همچنین در شاخص تعداد شرکت های زایشی دانشگاه ها، دانشگاه صنعتی اصفهان پس از دانشگاه های صنعتی شریف وتهران، جایگاه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

براساس نتایج حاصل از این رده بندی، در شاخص سرانه فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیئت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه اول کشور و دانشگاه های علوم پایه زنجان و تهران در رده های بعدی قرار دارند. بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان طرح ارتقای پنج دانشگاه و پنج پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین المللی، به عنوان یک طرح ۱۰ ساله، از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ و با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور در دستور کار معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته و هم اینک در سال سوم خود قرار دارد.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

  منبع : خبرگزاری ایسنا
  15:33   سه شنبه 12 آذر 1398  
 نظرات