اخبار   
 

 استقبال وزارت راه از پیشنهادهای مستدلِ مهندسان

مدیرکل دفتر توسعه‌ی مهندسیِ ساختمانِ وزارت راه و شهرسازی از امکان بازنگری در امور دارای زمینه‌ی تعارض منافع، خبر داد و گفت: با توجه به برخی پیشنهادهای رسیده و موارد ابزاری برخی از مهندسان ذین‌فع در دستورالعمل منع تعارض منافع که اخیراً توسط مقام‌عالی وزارت ابلاغ شده است، موارد اعلامی در کارگروهی بررسی می‌شود و در نهایت نظر کارگروه به ایشان اعلام خواهد شد ...

استقبال وزارت راه از پیشنهادهای مستدلِ مهندسان

مدیرکل دفتر توسعه‌ی مهندسیِ ساختمانِ وزارت راه و شهرسازی از امکان بازنگری در امور دارای زمینه‌ی تعارض منافع، خبر داد و گفت: با توجه به برخی پیشنهادهای رسیده و موارد ابزاری برخی از مهندسان ذین‌فع در دستورالعمل منع تعارض منافع که اخیراً توسط مقام‌عالی وزارت ابلاغ شده است، موارد اعلامی در کارگروهی بررسی می‌شود و در نهایت نظر کارگروه به ایشان اعلام خواهد شد.

منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: با توجه به برخی پیشنهادهای رسیده و موارد ابزاری برخی از مهندسان ذینفع در دستورالعمل منع تعارض منافع که اخیرا توسط مقام‌عالی وزارت ابلاغ شده است، موارد اعلامی در کارگروهی بررسی می‌شود و نهایتا نظر کارگروه به ایشان اعلام خواهد شد.

منوچهر شیبانی‌اصل در خصوص بازنگری در این دستورالعمل نیز گفت: با ترتیبات فوق، امکان بازنگری در مفاد این دستورالعمل و بهینه‌سازی آن وجود دارد و اصولا ماهیت تعارض منافع امر ثابت و دائمی نیست که یکبار برای همیشه امور مربوط به زمینه تعارض منافع در مهندسی ساختمان تعریف شده و بدون تغییر باقی بماند.

وی ادامه داد: طبعا هم امور مختلف مربوط در این حوزه، هم کارها، سمت‌ها و وظایف و هم دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در زمان‌های مختلف می‌تواند جنبه‌هایی از تعارض منافع را داشته باشد یا از آن خارج شود.

شیبانی‌اصل اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی مانند همیشه از هرگونه اظهارنظر مستدل، منطقی و سازنده مهندسان، کاردانان و کلیه دست اندرکاران ساخت و ساز در این زمینه نیز استقبال می‌کند.

وی یادآور شد: اشخاصی که نظر یا پیشنهادی نفیا یا اثباتا در این خصوص دارند، می‌توانند آن را به صورت مکتوب و در اسرع وقت به حوزه معاونت مسکن و ساختمان ارسال نمایند.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود.

  منبع : وبگاه صما
  16:32   پنجشنبه 24 اسفند 1396  
 نظرات