اخبار   
 

 پروانه‌ی اشتغال رییس نظام مهندسی تهران تعلیق شد

به دنبال تمکین نکردنِ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از بخشنامه‌های عباس آخوندی، وزارت راه و شهرسازی پروانه‌ی اشتغال به کار حسن قربان‌خانی، رییس این سازمان را تعلیق کرد. معاون مسکن و ساختمانِ وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ نامه‌ای به مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، خواستار تعلیق پروانه‌ی اشتغال به کار حسن قربان‌خانی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شد ...

پروانه‌ی اشتغال رییس نظام مهندسی تهران تعلیق شد

به دنبال تمکین نکردنِ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از بخشنامه‌های عباس آخوندی، وزارت راه و شهرسازی پروانه‌ی اشتغال به کار حسن قربان‌خانی، رییس این سازمان را تعلیق کرد. معاون مسکن و ساختمانِ وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ نامه‌ای به مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، خواستار تعلیق پروانه‌ی اشتغال به کار حسن قربان‌خانی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شد.

در متن این نامه آمده است:

نظر به عدم رعایت ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های وزارت را ه و شهرسازی در موارد متعدد توسط آقای مهندس حسن قربان‌خانی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران که موجب بروز بی‌نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت ذینفعان و نهادهای ذیربط شده است، بدین وسیله ضمن اعلام تصمیم مقام عالی وزارت مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان مستند به بند «ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵» مقتضی است دستور فرمایید مراتب به ایشان و نهادهای ذیربط ابلاغ گردد.

[امضا :] حامد مظاهریان معاون وزیر

تعلیق پروانه اشتغال قربان‌خانی در حالی صورت گرفته که طی ماه‌های اخیر تنش‌هایی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بر سر بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های اخیر عباس آخوندی در گرفته است.

از جمله این بخشنامه‌ها، منع اشتغال کارکنان ۱۲ دستگاه در سازمان نظام مهندسی، حق انتخاب مهندس توسط مالک و توقف دریافت پنج درصد از حقوق مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی بوده است.

به دنبال این بخشنامه‌ها، فرج‌الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به مراکز تابع خود در استان‌ها نامه زد و اعلام کرد: حق اجرای دستورالعمل‌های وزیر راه و شهرسازی را ندارند و در صورت اجرای آنها با متخلفان برخورد می‌شود.

برای بزرگ‌نمایی، روی تصویر کلیک کنید.


  منبع : خبرگزاری ایسنا
  07:49   شنبه 8 اردیبهشت 1397  
 نظرات