اخبار   
 

 «مهندس ناظر باید مدافع منافع سازنده باشد»

معاون دفتر توسعه‌ی مهندسیِ وزارت راه و شهرسازی گفت: انتخاب مهندس ناظر ساختمان بر عهده‌ی کارفرما و انتخاب بازرسِ پروژه‌های ساختمانی با شهرداری‌هاست. مصطفی مهردادفر در برنامه‌ی زنده‌ی شبکه‌ی خبر سیما گفت: انتخاب مهندس ناظر بر ساختمان با پیمانکار نیست، بلکه با مالکِ ساختمان و پروژه است ...

«مهندس ناظر باید مدافع منافع سازنده باشد»
■ پایش ناظر از سوی شهرداری


معاون دفتر توسعه‌ی مهندسیِ وزارت راه و شهرسازی گفت: انتخاب مهندس ناظر ساختمان بر عهده‌ی کارفرما و انتخاب بازرسِ پروژه‌های ساختمانی با شهرداری‌هاست. مصطفی مهردادفر در برنامه‌ی زنده‌ی شبکه‌ی خبر سیما گفت: انتخاب مهندس ناظر بر ساختمان با پیمانکار نیست، بلکه با مالکِ ساختمان و پروژه است.

وی افزود: مالک برای اینکه مطمئن شود پیمانکار کارش را درست انجام می دهد مهندس ناظر انتخاب می کند تا از منافعش در مقابل پیمانکار دفاع کند. بنابراین انتخاب مهندس ناظر بر ساختمان یک شیوه نامه است نه یک توافق با کارفرما.

معاون مدیرکل دفتر توسعه مهندسی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: کارفرما یا مالک ساختمان ناظر پروژه ساختمانی خود را براساس قانون مهندسان معماری یا عمران تعیین و اعلام می کند. این شیوه نامه برای جلوگیری از صوری کاری است.

مهردادفر با بیان اینکه وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌ ها برعهده شهرداری ‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان است، اظهار داشت: بازرس از طرف شهرداری و ناظر از طرف مالک انتخاب می شود و در آیین نامه هیچ ابهامی وجود ندارد.

وی ادامه داد: مهندسی که وظیفه بازرسی را از طرف شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به عهده می‌ گیرد در همان پروژه ساختمانی مهندس ناظر از طرف همان کارفرما هیچ مسئولیتی ندارد. به عبارتی مهندس بازرس یک پروژه ساختمانی نمی تواند مهندس ناظر هم باشد.

معاون اداره کل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی با تفکیک وظیفه مهندس ناظر با مهندس بازرس، گفت: در برخی موارد قراردادها وخدمات صوری یا غیر واقعی با مهندس ناظر بسته می شود. مهندس ناظر باید منافع مالکان ساختمان را در نظر داشته باشد و به همین دلیل از طرف مالک انتخاب می شود و حقوق می گیرد در صورتی که مهندس بازرس منافع خدمات عمومی و استانداردهای شهرسازی را در نظر می گیرد.

وی یادآور شد: مهندس ناظر بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان به کارفرما ارائه می شود.

این مقام مسئول با انتقاد از نظام ساخت و ساز گفت: در بخش ساخت و ساز قراردادهای صوری وجود دارد و به همین دلیل است که عمر مفید ساختمان ها به جای صد سال، زیر سی سال است.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.
نماینده‌ی نظام مهندسی: انتخاب ناظر از سوی مالک، به کیفی‌سازی نمی‌انجامد

سعید کروبی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دیگر کارشناس این برنامه تلویزیونی درباره شیوه انتخاب مهندس ناظر گفت: به اعتقاد بیشتر کارشناسان به جای ابلاغ شیوه نامه جدید، باید قانون نظام مهندسی ساختمان بازنگری شود.

کروبی افزود: اگر اصلاح قانون نظام مهندسی انجام شود خیلی از مشکلات مربوط به ساختمان که اکنون با آن دست به گریبان هستیم، رفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه نباید همه مشکلات را به عهده ناظر انداخت، تصریح کرد: از صلاحیت پروانه تا حدود اجرا را وزارت راه و شهرسازی صادر می کند و مهندس ناظر فقط به اجرا نظارت دارد.

کروبی با تاکید بر تقویت بیمه ها، ادامه داد: بیمه ها باید مسئولیت بیشتری در قبال ساختمان بپذیرند. در بیشتر کشورها خیلی از مسائل مربوط به ساختمان به عهده بیمه است و ما هم باید در این مسیر حرکت کنیم.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه وظیفه هیات مدیره این سازمان، نظارت بر کیفیت ساختمان است، افزود: وقتی مالک ناظر خود را انتخاب می کند این وضع منجر به کیفی بودن ساختمان نمی شود.

کروبی با اشاره به اینکه عمر ساختمان در ایران کوتاه است، گفت: باید به سمت کیفیت بیشتر ساختمان حرکت کنیم و این نشدنی است مگر اینکه قوانین ساخت و ساز اصلاح شود.

  منبع : وبگاه صما
  19:02   شنبه 20 مرداد 1397  
 نظرات