اخبار   
 

 پیش‌نویس ویرایش چهارم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای نظرخواهی منتشر شد

پیش‌نویس غیرقابل استناد ویرایش چهارم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) برای نظرخواهی منتشر شد. کمیته‌ی تخصصی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، پس از برگزاری چندین نشست کارشناسی و با در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و بازخوردهای جامعه‌ی حرفه‌ای در خصوص ویرایش کنونی مبحث نوزدهم، پیش‌نویس غیرقابل استناد ویرایش چهارم این مبحث را آماده کرده است ...

پیش‌نویس ویرایش چهارم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
برای نظرخواهی منتشر شد


پیش‌نویس غیرقابل استناد ویرایش چهارم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) برای نظرخواهی منتشر شد. کمیته‌ی تخصصی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، پس از برگزاری چندین نشست کارشناسی و با در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و بازخوردهای جامعه‌ی حرفه‌ای در خصوص ویرایش کنونی مبحث نوزدهم، پیش‌نویس غیرقابل استناد ویرایش چهارم این مبحث را آماده کرده است.

در همین راستا از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست اندرکاران این رشته دعوت می شود نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص پیش نویس مذکور حداکثر تا تاریخ ۹۸/۹/۱ به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال نمایند.

برای مشاهده این پیش‌نویس، روی تصویر زیر کلیک کنید.

  منبع : وبگاه صما
  12:15   یکشنبه 31 شهریور 1398  
 نظرات