دیدگاه   
 
ده خوراک برای ذهنی هوشمندتر 08:43 دوشنبه 10 خرداد 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی tanx alot
بوسه بر آب شاهکار عـکاس انگلیسی 08:32 دوشنبه 10 خرداد 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی interesting

tanx alot
آرزوهای زیبای ویکتورهوگو برای شما! 14:32 یکشنبه 9 خرداد 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی ممنون
جالب و آموزنده بود
جملاتی ارزشمند از چارلی چاپلین 14:26 یکشنبه 9 خرداد 1389
6
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی خیلی جالب و ارزشمند بود

مرد جوانی به نزد "ذوالنون مصری" آمد و شروع کرد به بدگویی از صوفیان.
ذوالنون انگشتری را از انگشتش بیرون آورد و به مرد داد و گفت: این انگشتر را به بازار دست فروشان ببر و ببین قیمت آن چقدر است؟
مرد انگشتر را به بازار دستفروشان برد ولی هیچ کس حاضر نشد بیشتر از یک سکه نقره برای آن بپردازد.
مرد دوباره نزد ذوالنون آمد و جریان را برای او تعریف کرد.
ذوالنون در جواب به مرد گفت: حالا انگشتر را به بازار جواهر فروشان ببر و ببین آنجا قیمت آن چقدر است.
در بازار جواهر فروشان انگشتر را به قیمت هزار سکه طلا می خریدند!

مرد شگفت زده نزد ذوالنون بازگشت و او را از قیمت پیشنهادی بازار جواهرفروشان مطلع ساخت.
پس ذوالنون به او گفت: دانش و اطلاعات تو از صوفیان به اندازه اطلاعات فروشندگان بازار دست فروشان از این انگشتر جواهر است.
قدر زر زرگر شناسد؛ قدر گوهر، گوهری!
قوانین زندگی 13:28 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389
7
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی ممنون جالب بود.

نتیجه اخلاقی:
تا بدانجا رسید دانش من
که همی دانستم که نادانم
از دست نوشته های مهاتما گاندی 18:34 یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
6
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی انسانهای بزرگ
همیشه بزرگند.
ممنون
بادگیرهای یزد 18:31 یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی ممنون
عجب دستاوردی 18:29 یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هر وقت ازمدیرعصبانی شدید این ایمیل را باز کن 18:24 یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
4
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی بالاخره اینم راهکاریه در نوع خودش!!!

ممنون
وقتی یک شیر با یک ببر ازدواج کنه 18:17 یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
3
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی خیلی محشره

ممنون
31
32
33
34
35
36
37
38