دیدگاه   
 
داستان طنز پایان نامه خرگوشی 15:59 پنجشنبه 24 تیر 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی ؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟

ممنون!
نیکی ها به ما باز می گردند 15:56 پنجشنبه 24 تیر 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی جالب بود
ممنون
پیشرفت 15:53 پنجشنبه 24 تیر 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی مطالب مفیدی بود
ممنون
پرندگان بهشتی 20:18 چهارشنبه 16 تیر 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی خیلی زیبا هستند

ممنون
عکسهایی زیبا از پرندگان 20:14 چهارشنبه 16 تیر 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی خیلی زیبا بودند

ممنون
سرزمین افسانه ای مصر 19:45 دوشنبه 14 تیر 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی جالب بود
ممنون
حرکت تدریجی دولت آمریکا در به‌کارگیری خدمات ابری 19:43 دوشنبه 14 تیر 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی هفت شهر عشق را عطار گشت / ما اندر خم یک کوچه ایم

ممنون
گروه 99 19:34 دوشنبه 14 تیر 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی آموزنده بود.ممنون
وجدان کاری یا عاطفه فوق انسانی ؟ کدام؟ 12:43 پنجشنبه 10 تیر 1389
5
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی جالب بود.به نظرم همه مخلوقات خداوند به نوعی صاحب عشق و محبت و احساس همدردی هستند.!!!
نشاید که نامت نهند آدمی 12:34 پنجشنبه 10 تیر 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی افسوس !!!!!!!!!!!!!!
31
32
33
34
35
36
37
38