دیدگاه   
 
جالبه ببینید 18:25 دوشنبه 28 تیر 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی useful
excellent
tanx
خواص مفید تخمه‏ کدو 18:20 دوشنبه 28 تیر 1389
1
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی tanx
اصل 90/10 را کشف کنید 17:23 یکشنبه 27 تیر 1389
1
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی خیلی مفید بود
ممنون
مقایسه بین کشورها 17:12 یکشنبه 27 تیر 1389
1
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی جالب بود
ممنون
تست هوش 17:08 یکشنبه 27 تیر 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی جالبه
ممنون
استفاده بهینه از رنگ‌ها 16:34 پنجشنبه 24 تیر 1389
1
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی wonderful
tanx
انتخاب 16:32 پنجشنبه 24 تیر 1389
5
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم
جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها
همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر
نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها
حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ
متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها


ممنون
چرا مادرمان را دوست داریم؟ 16:27 پنجشنبه 24 تیر 1389
6
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی مادر یگانه در همییشه جاوید هستی است

هر چه از مادر بگوییم باز هم چیزی را ادا نکردیم

ممنون
آمار به روز جهان 16:10 پنجشنبه 24 تیر 1389
3
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی جالبه
ممنون
ساختمانهای کم نظیر ودیدنی 16:02 پنجشنبه 24 تیر 1389
2
 مرضیه پورمجیدی
مرضیه پورمجیدی excellent
tanx
31
32
33
34
35
36
37
38