دیدگاه   
 
پدر ++C 23:30 شنبه 30 اردیبهشت 1391
1
 صابر مرندی
صابر مرندی هر کس این مطلب رو share کنه
تا دو روز دیگه یه خبر خوش بهش می رسه
لطفا قطع کننده ی این زنجیر نباشید

اگه نرسید این نظر رو دوباره بخونه
بهترین کاریکاتورها در اولین رقابت بین المللی با عنوان کتاب... 14:36 چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391
1
 صابر مرندی
صابر مرندی کاریکاتور های جالبیه ولی این آخری ایرانی بود ها
اشتباه فاحش مهندسی (کره جنوبی) 14:34 چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391
1
 صابر مرندی
صابر مرندی عجب عکسایی
فرق روز زن با روز مرد 14:31 چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391
2
 صابر مرندی
صابر مرندی روز زن داریم
روز پدر داریم
روز دختر داریم

اما روز پسر نداریم

به جاش روز جوان داریم
که البته در اون هم از دختران جوان تقدیر می شود !!!
1
2
3