دیدگاه   
 
یک روزی که خوشحال تر بودم... 07:53 یکشنبه 29 آذر 1394
1
 نرگس حسینی اصلی
نرگس حسینی اصلی سلام
ممنون جناب فیلا 
خاطرات تبریز 12:14 سه شنبه 17 آذر 1394
1
 نرگس حسینی اصلی
نرگس حسینی اصلی دوباره پیوند خواهم زد
گذشته را به اکنون...
خدا رحمتشون کنه
سپاس...

« جلوی اون سرخدار، بین دو تا ممرز ... » 22:02 شنبه 7 آذر 1394
1
 نرگس حسینی اصلی
نرگس حسینی اصلی اگر بمیرم، دوست دارم کنار پدرم دفنم کنند....
ممنون
نوشیدنی خنک از دل خاک! 21:58 چهارشنبه 4 آذر 1394
0
 نرگس حسینی اصلی
نرگس حسینی اصلی سپاس فراوان.....
قورمه‌سبزی و تلگرام 12:54 چهارشنبه 4 آذر 1394
0
 نرگس حسینی اصلی
نرگس حسینی اصلی سپاس فراوان....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10