دیدگاه   
 
اقامتگاه لوکس آینده نگر 18:49 یکشنبه 8 شهریور 1394
1
 مائده علیشاهی
مائده علیشاهی گرچه معمارانه نیست..!!
چشم، پنجره‌ای به وسعت یک روح(بخش اول) 18:45 یکشنبه 8 شهریور 1394
1
 مائده علیشاهی
مائده علیشاهی عکس های فوق العاده ای هستند.
تشکر
شعری از فریدون مشیری 01:51 پنجشنبه 5 شهریور 1394
0
 مائده علیشاهی
مائده علیشاهی بله..!
باهوش‌ترین های قلمرو حیوانات 01:51 پنجشنبه 5 شهریور 1394
0
 مائده علیشاهی
مائده علیشاهی تشکر
جالب بود!
جشنواره‌ی «طهران قدیم» با نام «تهران در قصر» 01:27 پنجشنبه 5 شهریور 1394
0
 مائده علیشاهی
مائده علیشاهی نورپردازی روی ساختمان و بازدید از زندان قصر جالب بود..
مجتمع چارسو؛ یک مؤلفه مدرن شهری در قلب تهران 01:22 پنجشنبه 5 شهریور 1394
0
 مائده علیشاهی
مائده علیشاهی توضیحات با تصویر چندان هماهنگ نیست،کاش تصاویر بیشتری بود.
ممنون
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10