دیدگاه   
 
شکل مخزن و سیلاب ناشی از شکست سدها 14:44 یکشنبه 16 دی 1397
1
 نیما محسون
نیما محسون ممنون، موفق باشین
«مهندسی و ضدمهندسی»، یادداشتی از عباس آخوندی 14:29 یکشنبه 16 دی 1397
0
 نیما محسون
نیما محسون ای جان، دیگه چیزی نمونده که بعنوان کشوری که اختاپوس اختلاس گرها و دزدان قهار در روز روشن به جهانیان معرفی بشیم. دولت در قید حیات زورش به دولت در سایه نمی رسد. متاسفیم
1
2
3
4