دیدگاه   
 
در انتظار امام زمان(عج) 17:18 شنبه 12 بهمن 1392
1
 طاهره داودآبادی
طاهره داودآبادی جالب بود مهندس!
شش مقاله مفید درباره دیوار برشی فولادی 17:12 شنبه 12 بهمن 1392
0
 طاهره داودآبادی
طاهره داودآبادی ازشما بسیارمتشکرم
دیوار برشی 13:09 چهارشنبه 2 بهمن 1392
0
 طاهره داودآبادی
طاهره داودآبادی باتشکر
مطالبی از دیوار برشی 13:07 چهارشنبه 2 بهمن 1392
0
 طاهره داودآبادی
طاهره داودآبادی باتشکر
دیوار برشی 13:06 چهارشنبه 2 بهمن 1392
0
 طاهره داودآبادی
طاهره داودآبادی باتشکر
دیوار برشی 13:04 چهارشنبه 2 بهمن 1392
0
 طاهره داودآبادی
طاهره داودآبادی باتشکرازشما
دیوار برشی همبسته (کوپله) 13:01 چهارشنبه 2 بهمن 1392
0
 طاهره داودآبادی
طاهره داودآبادی باتشکر
1
2
3