مقالات   
 

 سنجش سرزندگی در فضاهای شهری

نام مقاله (کتابچه): سنجش سرزندگی در فضاهای شهری و ارائه‌ی راهکار (حد فاصل میدان تجریش و میدان قدس) پدیدآورنده: مریم محمدی...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: یکشنبه 21 خرداد 1402
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)

نام مقاله (کتابچه): سنجش سرزندگی در فضاهای شهری و ارائه‌ی راهکار (حد فاصل میدان تجریش و میدان قدس)
پدیدآورنده: مریم محمدی
انتشاریافته در قالب کتابچه‌ی «دانش شهر شماره‌ی ۳۲۸» مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران (آبان ۱۳۹۴)
شمار صفحه‌ها: ۸۲
ساختار فایل: PDF
اندازه‌ی فایل: ۲.۷۰ مگابایت

چکیده :
بررسی‌ها نشان می‌دهند که سرزندگی یکی از مهم‌ترین کیفیت­های سازنده‌ی فضاهای شهری برای ارتقا کیفیت فضاهای شهری و خلق مکان است. از همین رو، این گزارش در گام نخست به تبیین مفهوم سرزندگی به‌عنوان یکی از کیفیت‌های سازنده‌ی فضای شهری و سپس با شناساییِ هر یک از شاخص‌های تبیین‌شده در ارتباط با نمایانگرهای محیطی، به شاخص‌های خلق فضاهای سرزنده می‌پرداز. در گام سپسین، به‌منظور تدقیق مدل آغازینِ پژوهش، مفهوم سرزندگی فضای شهری در نمونه موردی ـ خیابان شهرداری، حدفاصل میدان تجریش و میدان قدس ـ بررسی و تحلیل می‌شود. در دنباله‌ی مطلب نیز عوامل اثرگذار بر آفرینش و پیدایش فضاهای سرزنده شناسایی شده و بر پایه‌ی یافته‌های پژوهش، راهکارهایی مدیریتی برای سرزندگی خیابان شهرداری حدفاصل میدان تجریش و میدان قدس ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها :
مدیریت شهری، فضاهای شهری، کیفیت زندگی شهری، سرزندگی، خلق مکان، شاخص‌های آفرینش فضا.


 
 نظرات