مقالات   
 

 گسترش بی‌قاعده‌ی شهر و سلامت همگانی

نام مقاله: گسترش بی‌قاعده‌ی شهر و سلامت همگانی / عنوان اصلی : Urban Sprawl and Public Health / پدیدآورنده : Howard Frumkin ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: دوشنبه 22 اردیبهشت 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

مقاله‌ی «گسترش بی‌قاعده‌ی شهر و سلامت همگانی»
ـ عنوان اصلی : Urban Sprawl and Public Health
ـ پدیدآورنده : Howard Frumkin
ـ انتشاریافته در شماره‌ی یکصدوهفدهم نشریه‌ی «Public Health Reports»
ـ زمان نخستین انتشار : May – June ۲۰۰۲
ـ حجم مقاله با احتساب نگاره‌ها، نمودارها و فهرست مآخذ : ۱۷ صفحه (در فرمت PDF)

 
 نظرات